26 procent af Sveriges befolkning er nu indvandrer eller barn af indvandrere | Politisk-ukorrekt.dk

Og så har de ikke talt 3

Nicolai Sennels,

25/10/2011

Og så har de ikke talt 3. generation med… Held og lykke, Sverige:

Utländsk bakgrund i Sverige 1900-2010

“Antalet invånare med utländsk bakgrund ökar snabbt i Sverige. Allra snabbast har ökningen varit de senaste tio åren, då den har fördubblats jämfört med de tjugo åren dessförinnan. I dag har mer än var fjärde invånare i Sverige utländsk bakgrund. Samtidigt minskar andelen svenskfödda med inrikes födda föräldrar.