26 millioner i EU står uden job - måske på tide at prøve noget ny? Mere kapitalisme? Mindre politik?

Tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på 26 millioner personer svarende til, at 10,7 procent af arbejdsstyrken er ledig

Torben Mark Pedersen,

01/02/2013

Tal fra Eurostat viser, at arbejdsløsheden i EU nu er på 26 millioner personer svarende til, at 10,7 procent af arbejdsstyrken er ledig.