20 procent af voksne danskere uden arbejde

Selv om antallet af ledige i statistikkerne er det laveste i mange, mange år, så er der næsten ingen udvikling sket i den reelle ledighed

Slettet Bruger,

22/01/2008

Selv om antallet af ledige i statistikkerne er det laveste i mange, mange år, så er der næsten ingen udvikling sket i den reelle ledighed. 701.000 danskere i den erhvervsaktive danskere får deres indkomst i form af sygedagpene, førtidspension efterløn og andre overførsler. Det viser en undersøgelse, udarbejdet af økonom Henrik Friis fra erhvervsorganisationen HTS, skriver Berlingske Business. I forhold til for to år siden er det et fald på 46.000 men set over de sidste 12 år, er der faktisk tale om en lille stigning.

"Det er med andre ord ikke for alvor lykkedes at bringe det antal danskere ned, som lever af offentlige ydelser. Ikke engang de meget positive økonomiske konjunkturer, der været stort set lige siden 1994, har bremset udviklingen," siger Henrik Friis til Berlingske Business.

Tallet tager ikke engang højde for de dagpenge- og kontanthjælpsmodtager, der står til rådighed for arbejdsmarkedet. Heller ikke de 77.000 danskere, der arbejder med løntilskud eller er ansat i flex- eller skånejob indgår i tallene.

Disse 77.000 får samtidig Henrik Friis til at stille et stort spørgsmåltegn ved faldet i ledighedsstatistikkerne, gruppen var nemlig nærmest ikke eksisterende for ti år siden. Det er særligt antallet af flexjob, der er steget. Ordningen blev indført i 1998 for at begrænse tilgangen til førtidspension, hvad man dog ikke har haft held til.

I alt er op imod 20 procent af danskerne i den erhvervsaktive alder på offentlig forsøgelse.

[email protected]

Kilde: