1984 mareridtet England: New labour i massiv "social engineering".

Vi kan nu se endda meget tydelige indikationer på, at den demografiske udvikling i England og den overlagte, manipulative implementering af selvsky...

Jacques dÃ,

16/02/2010

Vi kan nu se endda meget tydelige indikationer på, at den demografiske udvikling i England og den overlagte, manipulative implementering af selvskyld - især igennem uddannelsessystemtet - med henblik på at tippe vælgerbalancen egen vej med overlagt løgn og bedrag og dermed etablere bred, folkelig accept for new labours voldimport af vælgermasse på et moralsk gennemkorrumperet grundlag, har været en helt bevidst strategi.

Janet Daily's artikel:

http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/janetdaley/7231568/Immigration-a-plan-to- />
Moderaternes køb af muslimske stemmer:


Dette er påfaldende meget henad "svensker stilen". Hvor organiseres det? Hvem er de dagsordensættende i EU toppen af dette post-socialistiske massemanipulations-hierarki? UNESCO og "Anna Lindh Foundation" er, men hvem er mere?

I Sverige har vi nu en virkelighed hvor 50% af alle skånes jøder nu er flygtet og moderaterne er blevet taget på fersk gerning i at købe muslimske stemmer.

Janet Daily leverer her en - endda meget skarp, analyse af begivenhedernes gang, som giver et godt og præcist overordnet billede af hvad der har- og stadig foregår i New Labours nye, kultur-suicidale England. Sådan ser det ud, når man skal have en europæisk national befolkning til at dolke sin egen folkesjæl ihjel som den indledende manøvre der senere skal lede til den brede, folkelige opbakning til afviklingen af hele nationalstatsmodellen. Man importerer sig simpelthen bare til et flertal for dagsordenen ved at overdænge samfundet med mennesker fra langt mere primitive kulturer der ikke har det fjerneste tilhørsforhold (eller historiske berettigelse) til jorden de befinder sig på, da de dermed så også er så meget desto mere ligeglade med landets skæbne og originalbefolkningens historiske berettigelse til at være herre i egen stue. Man motiverer dem så lige lidt ekstra med lidt økonomisk bestikkelse som krymmel på toppen for at sikre sig deres politiske loyalitet. Dette gøres i form af lettere tilgængelige og højere sociale ydelser, betalt af originalbefolkningen som "fortjent" aflad på indmanipuleret, kollektivt nedarvet hvidemandsskyld over fortidige bedrifter, udført for fremskridtets skyld, i bedste vilje, af forlængst uddøde forfædre (altså, kollektivt nedarvet og dermed individkrænkende skyld - klassisk socialisme), imens man bl.a i uddannelsessektoren nærmest totalfortier den islamiske civilisations egne, påviseligt forudgående, massive globale forbrydelser imod menneskeheden; begået for tilbagegangens skyld (om nedlyst hjernevaskede shariarobotter så selv fatter det eller ej).

Venstrefløjen vil altså, med andre ord, nu ikke bare omfordele andre menneskers værdier, men også omfordele andre, ikke-hvide menneskers skyld til "onde hvides" efterkommere som intet har gjort galt! Trick'et virker jo kun, hvis den anden part fremstår som et uskyldigt og dermed uretfærdigt krænket og aldeles pletfrit offer, der derfor med sædvanlig politisk korrekt virkelighedsperverteret "rimelighed", kan forlange den andens moralske kapitulation og dermed efterfølgende også forvente dennes øjeblikkelige selvafvikling som bod på de fortrædeligheder der udførtes som konskvens af den islamiske civilisations forudgående amokløb på den kristne verden. Faktum er, at den kristne verden slet ikke tog til genmæle før at 2/3 af den var faldet til muslimerne igennem regulær overfaldsjihad på de kristne originalbefolkninger i områderne.

Altså: historisk revisionisme der får selv David Irving til at smide håndklædet i ringen.

Derefter kan man uhindret tromle henover hovedet på originalbefolkningen og afvikle deres nationalstat med indmanipuleret og/eller importeret velvilje for projektet! Project "national mindfuck" complete! Er der nogen der brokker sig? RACIST!, Xenofob! "Det giver mindelser om 30'erne" og min favorit: "muslimer er de nye jøder" etc.

- og imens popper islamisk teokratfascistiske sharia-nabolag (no-go zoner for jøder!) paradoxalt nok op som paddehatte i berigelsens og (absurd nok) lighedens navn i dronningens England med egen retspraksis og hele molevitten. I Sverige er vi nu så langt som en virkelighed hvor 50% af alle skånes jøder nu er flygtet og Moderaterna er blevet taget på fersk gerning i at købe muslimske stemmer.

Moderaternes stemmekøb:

http://politisktinkorrekt.info/2010/02/14/namnen-pa-moderatfuskarna/

Jødernes exodus fra Malmö:

http://www.nyhetskanalen.se/1.1506507/2010/02/12/judar_flyr_fran_hatbrott_i_malmo

Kilde: