16.000.000.000 - prisen for indvandring til Danmark

Beregningerne viser også, at regeringens politik om at få flere højtuddannede indvandrere til Danmark, der kan bidrage til fremtidens velfærd, ser ...

Jesper Ørsted,

06/02/2011

Beregningerne viser også, at regeringens politik om at få flere højtuddannede indvandrere til Danmark, der kan bidrage til fremtidens velfærd, ser ud til at mislykkes: På trods af et helt nyt indvandringsmønster vil indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande koste den danske stat 14,3 milliarder kroner i 2020, viser en fremskrivning. Professor i økonomi og tidligere vismand, Jan Rose Skaksen fra Copenhagen Business School siger:

»Dimensionsmæssigt er tallene på størrelse med en efterløn, og konkret kan de bruges som dokumentation for, at der er et kæmpe- potentiale for at øge integrationen på arbejdsmarkedet.«