12 minutter mere om dagen – også på Gladsaxe Rådhus

12 minutter mere om dagen – også på Gladsaxe Rådhus Længere arbejdstid kan blive fremtiden for de kommunalt ansatte i Gladsaxe kommune, hvis borg...

Henrik Sørensen,

24/01/2011

12 minutter mere om dagen – også på Gladsaxe Rådhus

Længere arbejdstid kan blive fremtiden for de kommunalt ansatte i Gladsaxe kommune, hvis borgmester Karin Søjberg Holst tør føre forslaget om en times arbejde mere om uge, som Socialdemokraterne og SF har forslået i ”Fair forandring”.

 

Henrik Sørensen folketingskandidat for de konservative i Gladsaxe foreslår, at borgemester Karin Søjberg Holst indkalder de ansattes fagforeningerne til forhandlinger længere arbejdstid i Gladsaxe Kommune. Det bør ikke være noget problem, at få fagforeninger med på en aftale om længere arbejdstid mener Henrik Sørensen. LO og de andre fagforeninger har jo tidligere givet deres tilsagn til S og SFs forslag så det bør være en smal sag, at forhandle en aftale på plads.

Henrik Sørensen mener de lokale socialdemokrater og SF´ere bør vise, at deres plan om vi skal alle skal arbejde en time mere om ugen ikke bare er varm luft men der er handling bag ordene.

Arbejdstiden besluttes jo ikke af Folketinget og regeringen men på baggrund af en aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager på den enkelte arbejdsplads.  Borgmester Karin Søjberg Holst har derfor mulighed for i Gladsaxe at sætte arbejdstiden op for de kommunale medarbejdere, og leve op til kravene i ”Fair Forandring”, og dermed skabe ny vækst og velstand i Gladsaxe.

I en kommune er der tradition for, at de kommunalt ansatte medarbejdere får deres frokostpause betalt modsat det private arbejdsmarked, hvor de ansatte selv betaler deres frokostpause. De kommunalt ansattes arbejdstid er derfor reelt kun 34,5 timer om ugen mod 37 timer i de private virksomheder.

I de kommende år vil Danmark mangle hænder på arbejdsmarkedet. Det vil true vores velfærd. Mangel på arbejdskraft vil ramme både kommuner og private virksomheder.

En effektiv måde at øge arbejdsstyrken på vil være, at de kommunalt ansatte i Gladsaxe i fremtiden selv betaler deres frokostpause, samtidig med at de ansatte kompenseres med en lønforhøjelse. Det vil give hver kommunalt ansat en lønforhøjelse på ca. kr. 2.000-2.500 i gennemsnit samtidig med at Gladsaxes behov for personale falder med ca. 500 personer.

Den enkelte borger i Gladsaxe vil ikke opleve et fald i den kommunale service, da de færre ansatte kompenseres gennem den længere arbejdstid.

De kommunalt ansattes arbejdstid vil krone til krone blive kompenseret for den længere arbejdstid, og vil dermed komme på niveau med det private arbejdsmarked. Det er således ikke tale om, at de ansatte i Gladsaxe Kommune bliver stillet dårligere end ansatte på private virksomheder.

Fra konservativ side er vi ikke bange for at støtte gode forslag fra vores politiske modstandere hos Socialdemokraterne og SF. Det bør heller ikke være noget problem, at få fagforeningerne med på en aftale. LO, Dansk Metal, HK og 3F har allerede meddelt, at de støtter forslaget om en længere arbejdstid, som det foreslås i ”Fair Forandring”.

Borgmester Karin  Søjberg Holst bør derfor hurtigst muligt indkalde fagforeningerne til forhandlinger om øget arbejdstid, så Gladsaxe kan give sit bidrag til ”Fair Forandring” og dermed sikre velfærden i Danmark. Eller måske har borgmesteren et endnu bedre forslag!

Kilde: