10 milliarder mere i statskassen

Slettet Bruger,

06/11/2007

Beregninger foretaget af Danske Bank for Børsen tyder på, at årets overskud på statsfinanserne kommer til at matche det rekordhøje overskud i 2006. I år skulle overskuddet landet på 76 milliarder, og den forventning er 9,8 milliarder højere, end regeringens prognose fra august.

"Det er muligt, at det bliver større i år og også næste år, end vi har vurderet. I det omfang, der er noget strukturelt i det, er det jo glædeligt, for det vi lægger til side nu, mindsker udfordringerne i fremtiden," siger Thor Pedersen til Børsen.

Høje oliepriser, færre udgifter til dagpenge og mange selskabsskattekroner fra en højkonjunktur er forklaringen på de forøgede forventninger. Særligt de forhøjede oliepriser spiller en rolle for statens ekstra 2007-indtægter. Hver gang olieprisen stiger med 10 dollar pr. tønde, ryger der som hovedregel 6 mia. kr. i statskassen.

Danske Banks forventninger til 2008 er til gengæld mere usikre. Dog ligger banken med et bud på et overskud på 70 mia. kr. noget højere end regeringen, hvis forventning kun lyder på 55,2 mia. kr. Men det kan hurtigt ændre sig, mener Danske Banks cheføkonom Steen Bocian.

"I valgkampen bliver der lovet meget, og noget af det skal indfries. Det vil alt andet lige sende overskuddet på statens finanser ned," siger Bocian til Børsen.

[email protected]

Kilde: