10.000 unge hverken i job eller uddannelse

En ny undersøgelse foretaget af det uafhængige økonomiske institut DREAM for Dansk Arbejdsgiverforening viser, at 21

Slettet Bruger,

27/09/2009

En ny undersøgelse foretaget af det uafhængige økonomiske institut DREAM for Dansk Arbejdsgiverforening viser, at 21.000 unge danskere mellem 15 og 17 år ikke er i gang med nogen form for uddannelse. Det skriver epn.dk. Cirka halvdelen har aktiviteter i form af småjob, mens den anden halvdelen befinder sig i rendyrket lediggang.

De 21.000 uden for uddannelsessystemet svarer til mere end ti procent, hvad der betyder, at regeringens målsætning, om at 95 procent skal gennemføre en ungdomsuddannelse, langt fra er nået. Et faktum, der angiveligt vækker en sådan bekymring i regeringen, at man i fremtiden vil trække i børnepengene, hvis de unge ikke går i gang med en uddannelse.

DREAM's analyse viser, at Danmark, hvis graden af uddannelse hos de unge ikke stiger, i 2040 vil have 200.000 færre personer med en erhvervsuddannelse end i dag. Det svarer til et fald på 20 procent og vækker bekymring i Dansk Arbejdsgiverforening.

"Det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at få hjulpet de svageste unge til at få en uddannelse, for ellers vil manglen på uddannet arbejdskraft i fremtiden true velfærden," siger DA-direktør Henrik Bach Mortensen til epn.dk.

[email protected]

Kilde: