100 % besparelse til DSB

En trafikforsker ved Ålborg Universitet har lanceret en ny tanke vedr

Ikke angivet Ikke angivet,

22/02/2010

En trafikforsker ved Ålborg Universitet har lanceret en ny tanke vedr. trafikmønsteret. Nemlig - at på de små banestrækninger skal toget erstattes af buslinier.
Begrundelsen for dette er at busdrift ”alt andet lige” er ca. 50 ører billigere pr. passager-kilometer. Nu er det sådan at i det praktiske liv er det sjældent at ”alt andet er lige”.
Undersøgelsen bygger ikke på empiri, men er ”alt andet lige” en skrivebords-sag. Hvis man havde lavet en empirisk undersøgelse, kunne man f.eks. spørge passagererne fra Brande om deres oplevelser i de måneder, hvor togdrift var afløst af busdrift, medens skinnelegemet mellem Herning og Vejle blev fornyet.

”Hvordan oplevede passagererne så denne periode”.
Det var en fortvivlet periode. Havde den fortsat i længere tid, ville DSB have mistet sit kundeunderlag i Brande. Hvorfor?
Bussen var længere tid om at køre samme strækning, Brande-Vejle, med stop i samme byer. Normalt køres turen på 43 minutter, med bus tog det 60 minutter. Altså 60 minutter i stedet for 43, dvs. ca. 50 % længere tid.
I toget kan man bevæge sig rundt og strække benene. I bussen sidder man ned, og der bliver man. I toget kan man købe en lille forfriskning. I bussen er spisning forbudt. I toget kan man komme på toilettet. Det kan man ikke i bussen. Osv. osv.
Toget kan transportere 200 passagerer i samme togsæt, det skal der mindst 4 busser for at klare. Det vil betyde en lind støm af busser rundt i byerne og på landeven mellem Vejle og Brande. Hvad betyder det ikke af slid, forurening, ulykker.
Men det er klart det ville give en 100 % besparelse i forhold til i dag idetd er ikke ville være passagerer at køre med.
Derfor er ”alt andet ikke lige”. Det ville være en katastrofe at nedlægge jernbanen og erstatte den med busser. Især hvis man har til hensigt at holde liv i Vestjylland!
Mogens Videbæk,

Tog-pendler, BrandeKilde: