10 ting du ikke vidste om kernekraft

1

Jesper Ørsted,

18/11/2011

1. 95% af det brugte kernebrændsel er identisk med ny brændsel og kan umiddelbart genbruges og dermed reducere affaldsmængderne med faktor 20 og den eneste del af det brugte brændsel der ikke fuldt ud kan genbruges er fissile produkter, som typisk udgør 3-4% af det brugte brændsel og efter 600 år er det ligesålidt radioaktivt som naturligt uranmalm.

2. Hvis man havde fortsat med udbygningstakten af kernekraft, som man havde i 70'erne , så ville 2020 CO2 målene allerede være nået - helt uden andre tiltag!

3. Langlivet radioaktivt affald er altid lavradioaktivt og kortlivet affald er altid højradioaktivt. Et stof med en halveringstid på 1 år er 1.000.000 gange så radioaktivt som et stof med en halveringstid på 1.000.000 år.

4. Ulykker som på Fukushima Dai-Ichi er 100% forbyggelige, hvis blot én af følgende ting havde været til stede, så var der ikke sket nogen radioaktivt udslip.

a) Passiv konveksionskøling som ikke kræver strøm til f.eks. at åbne ventiler

b) Generatorer som var beskyttet mod oversvømmelse, enten via indkapsling eller ved høj placering.

c) Ekstern strømforsyning, som var beskyttet mod nedrivning, overrivning eller kortslutning pga indtrængende vand (i parantes bemærket var det dét der reddede Fukushima Dai-Ni fra nedsmeltning.).

d) Core Catcher, der opsamler den radioaktive smeltemasse og afkøler den passivt, standard på alle nye 3. generationsreaktorer der bygges i dag.

5. Hvis der går hul på tryktanken på et kernekraftværk, sker der kun det, at der strømmer en dampstråle ud, sålænge der ikke er hul på brændselsstavene samtidigt sker der ingen radioaktivt udslip.

6. Hvis der kommer radioaktiv forurening i grundvandet er det en fordel at forureningen spreder sig mest muligt, fordi jo større fortynding, desto hurtigere fortyndes det ned under den naturlige baggrundsståling.

Det er meget nemt at måle, bare sæt en geigertæller til vandhanen. Hvis man derimod leder efter kemisk forurening koster en bredspektret undersøgelse 20.000 kr og tager adskillige timer, hvis ikke der er kø på laboratoriet fordi der er flere prøver der skal undersøges.

7. Indbyggerne i den iranske by Ramsar ved Det Kaspiske Hav modtager årligt en stråling på op til 260 mSv  fra den naturlige baggrundsstråling, uden det giver anledning til sundhedsmæssige problemer. Til sammenligning må en ansat i atomindustrien kun modtage en stråledosis på 200 mSv om året.

8. Hvis man lukker alle verdens kernekraftværker, så vil udledningen af CO2 stige med 17% og den globale opvarmning vil stige.

9. Japanerne har gennem praktisk forsøg dokumenteret, at der kan hentes ubegrænsede mængder af uran fra havet. Prisen er højere end verdensmarkedspriserne på uran i dag. Men hvis man gik over til at bruge det, så ville det kun betyde en fordyrelse på få øre pr kWh, fordi størstedelen af omkostningerne ved kernekraft er kapitalomkostninger.

10. Der er intet kendt eksempel på at civil kernekraft har været anvendt som springbræt til fremstilling af kernevåben og der er intet kendt eksempel på at reaktorgrad plutonium nogensinde har været brugt til fremstilling af kernevåben.

Kilde: