Husker du at overveje brandsikringen?

Værd at vide om sikkerhed og brandsikring

We Digitize,

11/02/2022

God sikkerhed handler ikke bare om gode råd til at undgå indbrud eller uheld. Det handler i højere grad om at sørge for, at de personer involveret kan føle sig sikre. God sikkerhed handler om at have systemer, der kan handle på og tage sig af uheld, inden de går ud over personer. Derfor er det relevant at tænke brandsikring ind allerede tidligt i f.eks. en byggeprocessen.

I løbet af de senere år er der også kommet et større fokus på brandsikring. Dette bekræfter Thomas Bagger, der er direktør for Bagger Låse og Alarm – en af Danmarks største sikringsvirksomheder. Han genkender det øgede fokus på brandsikring i den stigende mængde henvendelser, Bagger Låse modtager fra både mindre og større virksomheder. De begynder nemlig i højere grad at medtænke brandsikring allerede i starten af et nyt byggeri.

 

Regler for brandsikring

I Danmark findes der naturligvis en række regler og retningslinjer, der er afgørende for, hvordan brandsikring skal udføres. Alt for mange virksomheder opdager dog, at det bliver en dyr omgang, hvis man først tjekker disse regler igennem, når man er mod enden af en byggeproces.

Hvis brandsikringen er tænkt med ind fra start, er der desuden bedre muligheder for at lave integrerede løsninger, der både er sikre, og som lever op til de gældende retningslinjer. Netop derfor har DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og andre store organisationer sat fokus på, hvordan man lettere kan indtænke brandsikringen fra start.

Direktør Thomas Bagger udtaler: ”Jo før man indtænker brandsikringen som en del af sin byggeplan, jo bedre muligheder har man for at lave integrerede og meningsfulde løsninger, der holder i længden.”

 

Brandsikring på byggepladsen

Selvom man oftest tænker på f.eks. flugtveje, brandalarmer og talevarsling, når man taler om brandsikring, er det lige så relevant at have styr på brandsikringen undervejs i byggeprocessen. Overraskende mange brande sker nemlig på byggepladsen, og her kan det være en stor udfordring at skabe sikkerhed for medarbejderne med effektiv evakuering, hvis ikke man har de relevante systemer hertil.

I den forbindelse fremhæver Thomas Bagger WES3 som det førende brandsikringssystem til byggepladsen. WES3 er et system af mobile brandalarmer og trådløse evakueringssystemer. WES3 sikrer en hurtig og effektiv evakuering er personer, materialer og maskiner, hvilket mindsker risikoen for ødelæggende og omkostningsfulde brande. WES3 kan desuden også med fordel bruges som det foretrukne system af brandsikring til festivaler, koncerter og andre større udendørsarrangementer, hvor det ikke er muligt at installere en almindelig fastmonteret brandalarm.

De forskellige tiltag og den voksende mængde af produkter og systemer, der kommer på markedet i disse år, beviser blot, hvordan brandsikring er et område, der kun kommer mere fokus på fra nu af.