Vestlige lande dummere dag for dag

Helmuth Nyborg: Eliterne er blinde for konsekvenserne af indvandring fra lav-IQ lande

Ikke angivet Ikke angivet,

21/09/2012

Helmuth Nyborg: Eliterne er blinde for konsekvenserne af indvandring fra lav-IQ
lande.

Forskelle i fertilitet og den massive indvandring af lavintelligente fra syd
til nord forklarer, hvorfor Europa og USA bliver stedse dummere. Desværre
forstår de toneangivende politiske og akademiske eliter ikke årsagen og indser
ikke, hvilke ødelæggende konsekvenser den demografiske omvæltning vil få.

Det er ikke vanskeligt at vise, hvordan de moderne demokratiske
velfærdsstater opstod, eller hvorfor velfærden og indvandringen kan ødelægge dem
ved at gøre verden dummere.

Et par nylige videnskabelige rapporter har vist, hvordan kolde vintre kan
have elimineret de svage, dumme og skrøbelige migranter fra den menneskelige
genmasse, efter at mennesket i forhistorisk tid forlod Afrika og vandrede
nordpå. Ifølge den britiske forsker Richard Lynn har migranter med lav IQ en
tendens til at glemme at henlægge mad til vinteren og sørge for varmt tøj og et
bosted, der kan beskytte dem mod kulden.

Derfor forsvandt de lavintelligente med tiden, mens de intelligente blev
tilbage. Denne udskilning fremkaldte de intelligensforskelle, vi ser i dag – med
en gennemsnitlig IQ i Afrika på 70 i den lave ende og en nordøstasiatisk IQ på
105 i toppen.