Stor analyse: Passiv rygning giver ikke kræft

Passiv rygning: - Danmark og 16 andre EU-lande indførte i 00'erne statslige rygeforbud i private virksomheder med begrundelsen, at tobaksrøg forårs...

Klaus K,

30/05/2016

Passiv rygning: - Danmark og 16 andre EU-lande indførte i 00'erne statslige rygeforbud i private virksomheder med begrundelsen, at tobaksrøg forårsager lungekræft og hjertesygdom i ikke-rygere.

Nu viser en omfattende britisk analyse, at der ikke er statistisk sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft. Dette indikerer, at passiv rygning ikke kan være årsag til lungekræft.

De britiske statistikere, der står bag analysen, har undersøgt samtlige 102 publicerede befolkningsundersøgelser af forholdet mellem passiv rygning og lungekræft, og de indgår alle i deres analyse. Det samlede resultat af alle studier viser ganske vist en lille forøget lungekræftrisiko på 1,22 (svarer til en 22% forøget risiko), men disse 22% reduceres til nul efter almindelige fejl-korrektioner i de dårligste studier, skriver statistikerne Lee, Fry, Forey, Hamling & Thornton.

Beviset er væk: Passiv rygning på arbejdspladser skader ikke de ansatte


I deres korrigerede meta-analyse af studierne lander det samlede risiko resultat på 1,08 (0,99 - 1,16), hvilket ikke er forskelligt fra nul, fordi sammenhængen er statistisk ikke-signifikant. Dette resultat dækker over en negativ (omvendt) sammenhæng mellem lungekræft og passiv rygning i Nordamerika og Europa på 0,96 (0,86 - 1,07), mens der er en lille forøget risiko i Asien på 1,18 (1,07 - 1,30).

Selv uden korrektioner viser det samlede antal studier ingen signifikant lungekræftrisiko ved passiv rygning i USA og Europa, mens risikotallene fra Asien til gengæld generelt ligger højere.

Briterne forklarer denne forskel på Vesten og Asien med de kulturelle forskelle, som får asiatiske kvinder til oftere at skjule, at de er rygere end vestlige kvinder. Mange asiatiske kvinder, der optræder som passiv-rygere i studierne, er i virkeligheden rygere - og rygere har en langt højere statistisk risiko for lungekræft end ikke-rygere. Derved skævvrides resultaterne fra Asien.

Dette kaldes "ryger-misklassifikation", og det er en af de faktorer, som briterne har korrigeret studierne for. De har også justeret dem for enkelte "confounders", dvs. andre statistiske lungekræft-risici, fx. uddannelse og livsstil, som mange af studierne ikke har taget højde for.

Se hele artiklen med tal og grafer her

Der er flere interessante detaljer i materialet: Samtlige studier af børns udsættelse for deres forældres tobaksrøg i barndomshjemmet viser  0,78 (0.64 - 0.94), hvilket betyder, at børn der vokser op i rygerhjem har signifikant 22% lavere risiko for lungekræft end børn, der vokser op i røgfrie hjem.

På grund af den uklare overordnede sammenhæng mellem passiv rygning og lungekræft begraver statistikerne forestillingen om, at passiv rygning (ETS) skulle være årsag til lungekræft:

One cannot reliably conclude that any true ETS effect on lung cancer risk exists.

Lungekræft-sammenhængen er myndighedernes mest undersøgte sammenhæng vedr. passiv rygning - deres “stærkeste bevis”. Myndighedernes anden påstand gælder hjertesygdomme - men denne påstand hviler på endnu tyndere evidens: Det er i forvejen demonstreret, at der i de ialt 22 publicerede studier af forholdet mellem hjertesygdomme og tobaksrøg på arbejdspladser, ikke findes nogen sammenhæng mellem hjertesygdom og passiv rygning på arbejdspladsen. (1, 2)

Rygelovene i Europa hviler med andre ord på luft - eller som en tidligere fransk lægelig chef sagde i et interview: Rygeloven hviler på en løgn.

Dette har desværre ikke afholdt Kræftens Bekæmpelse og Statens Institut for Folkesundhed fra at opfinde nye falske sygdomssammenhænge ud af den blå luft, og tilmed opfinde præcise dødstal ud fra dem.

Disse falske påstande er blevet blæst ud i medierne, hver gang politikerne ville stramme rygeloven - trods den kendsgerning, at de er uden evidens og af fagfolk er blevet karakteriseret som "humbug."

I den samlede publicerede evidens ser det anderledes ud. Her fremgår det, at passiv rygning ikke har forårsaget mere lungekræft eller hjertesygdom end ikke-passiv rygning har gjort. Rygeloven beskytter med andre ord imod to sygdomsrisici, der ikke eksisterer.
-----------------------------

Lee PN, Fry JS, Forey BA, Hamling JS, Thornton AJ. Environmental tobacco smoke exposure and lung cancer: A systematic review. World J Meta-Anal 2016; 4(2): 10-43

Den fulde analyse er publiceret online: Link her - pdf her

In English: Comprehensive new study shows passive smoking doesn’t cause cancer