Biolog om kvinders forhold til sex: Et nej er ikke altid et nej

Af Camilla Paaske Hjort, 180Grader

Camilla Paaske Hjort,

08/06/2011

Af Camilla Paaske Hjort, 180Grader.dk

”Et nej er et nej”, lød en af parolerne, da demonstrationen Slut Walk i weekenden gik igennem Københavns gader. Budskab: Kvinders kommunikation i nattelivet er i virkeligheden ganske klar, og mænd skal bare lære at forstå den.

Men sådan forholder det sig slet ikke, siger biolog, forfatter og ekspert i køn, Kåre Fog. I år 2004 udgav han bogen ”To køn – tre sandheder,” hvori han grundigt gennemgår de mange biologiske forskelle mellem mænd og kvinder, og kritiserer den feministiske tilgang til køn. Han arbejder i disse år på endnu en bog om mænd og kvinder.

Er det som en af parolerne i Slut Walk-demonstrationen lød: "Et nej er altid er nej?" Kommunikerer kvinder altid klart i situationer, hvor der måske er lagt op til sex?

”Der findes mig bekendt kun en enkelt undersøgelse i verden, hvor man præcist har undersøgt dette – en amerikansk undersøgelse fra 1988, hvor 610 kvindelige studerende deltog. Hele 39 % af kvinderne i undersøgelsen svarede ”Ja” på spørgsmålet, om de havde været i en situation, hvor de afviste en mandlig bekendt seksuelt, selvom de gerne ville have sex med ham. Blandt de af kvinderne, der stadig var jomfruer på det tidspunkt, da de udfyldte skemaet, var det 11 % der på et tidspunkt havde sagt nej og ment ja.

Det vil sige at i nogle tilfælde er både fyren og pigen gået glip af et samleje, selv om begge gerne ville. Det er altså ikke sådan at hvis pigen siger nej, og manden respekterer det, så får pigen alligevel ordnet situationen sådan at der sker det som begge gerne vil. Hun venter blot på at han tager sig mere sammen næste gang,” konstaterer Kåre Fog.

 

Ønsker, at manden bruger magt

Men undersøgelsen viste ikke kun, at kvinder ofte kommunikerer uklart, forklarer Fog: ”Det fremgik af de åbne spørgsmål, hvor kvinderne kunne forklare nærmere, at blandt de der sagde nej men mente ja, var der en hel del som mente at manden skal opføre sig som den der bestemmer, og at det er acceptabelt at en mand i nogen grad bruger magt i forbindelse med sex. Det viste sig, at mange af disse kvinder accepterer at mænd anvender magt, eller endog nyder det,” uddyber han.

Hvad den romerske digter Ovid skrev i ”Elskovskunsten” for 2000 år siden - ”Kald det blot vold, men slig en vold vil pigerne gerne. Tit vil de aftvinges helst just, hvad de længes imod” – er også relevant i dag, mener Fog, og det er efter al sandsynlighed biologisk bestemt:

Svage hanner giver op

”Det er et generelt træk mange steder i dyreriget, at hannen skal være den pågående der bliver ved og ved med at forsøge, mens hunnen skal være den kostbare der først efter mange forsøg giver efter. På den måde sikres det, at svage hanner giver op og ikke fører deres arveanlæg videre. For mig at se er præcis det samme tilfældet hos mennesker: Kvinden ønsker generelt at manden på en eller anden måde skal overvinde en modstand, førend hun accepterer ham som partner,” lyder forklaringen.

”Hun vil have det sådan, at manden reagerer på uklare eller tvetydige signaler. Hvis han reagerer på helt umisforståelige signaler, er der ”ikke noget ved det” for kvinden. Hun skal mærke følelsen af, at manden tager initiativet. Det vil sige, hun skal puste lidt til ilden for at gøre ham interesseret og tændt, men hun skal ikke puste kraftigt til ilden, for så er initiativet jo hendes eget. Hun skal være så diskret, at hun kan sige, at manden tog initiativet.  Jeg tror at det er biologisk bestemt, at kvinden føler sådan, og derfor tror jeg at dette mønster aldrig kan ændres.”

Men skyldes det – blandt mennesker – ikke også et pres fra samfundet på kvinder? At vi får at vide, at vi ikke må være for ”billige”, og derfor skal være lidt seksuelt tilbageholdende?

”Der er et helt virvar af mulige forklaringer, men også det pres, som samfundet lægger på kvinder, mener jeg i sidste ende kan føres tilbage til biologien. Der er ikke meget i spillet mellem mænd og kvinder, der har ændret sig på de 2000 år, der er gået, siden Ovid skrev ”Elskovskunsten”, og det er nok, fordi den adfærd er biologisk bestemt,” konkluderer Fog, som mener, det er vigtigt, at mænd ikke opfører sig alt for ”pænt”, hvis de vil have succes hos kvindekønnet:

Man må ikke lære drenge, at et nej er et nej

”Mange kvinder fascineres af lovbrydere eller mænd, der bevidst bryder regler for at provokere. Det kan være en hvilken som helst form for modstand, manden skal overvinde. Men en gennemført sød og regelret fyr, der aldrig overtræder nogen forbud og straks retter sig efter det, når pigen siger nej, er meget lidt attraktiv for kvinder. Man må ikke lære drenge og mænd, at et nej altid er et nej – for det er det ikke. De sociale signaler er på ingen måde så enkle og umisforståelige, som det antydes i påstanden om, at et nej er et nej. De sociale signaler er derimod uklare og tvetydige, og mange mænd er ekstremt dårlige til at afkode dem. For en sikkerheds skyld holder de fleste mænd sig derfor meget tilbage. Og det er synd både for mændene selv, og for de kvinder, der egentlig gerne ville kurtiseres,” siger Fog, som mener, at hvis mænd bliver bedre til at afkode signaler, og dermed mere selvsikre, vil der opstå færre uheldige misforståelser i nattelivet – og muligvis også færre voldtægter.

”Drenge og mænd skal simpelthen undervises i det spil, der foregår,” mener han, og holdningen bliver fulgt op af handling: Den bog, han nu er i gang med at skrive, har blandt andet til formål at oplyse mænd om, hvordan de skal navigere i det sociale spil med kvinder.

Initiativer som Slut Walk overlader scenen til de rå mænd

Hvad synes du om, at kvinder - som det er tilfældet i Slut Walk-demonstrationen - bruger deres seksuelle magt – for eksempel ved at flirte og klæde sig sexet - men samtidig siger, at mænd ikke skal forvente noget; at de frabeder sig mandlige reaktioner på deres opførsel og påklædning?

”Det tydeligste signal, kvinden kan udsende for at vække mandens begær, er at vise hud. Det skal forstås sådan, at mænd ofte er ret døve over for betydningen af sociale signaler, hvorimod et visuelt signal altid opfanges. Mænd er altid meget på udkig efter, om der er kvinder der ved en påfaldende grad af afklædthed signalerer at de er motiverede for at få sex.

Men demonstranterne hævder, at selv ekstremt tydelige signaler i form af diminutiv påklædning ikke skal tolkes som seksuelle invitationer. Det bidrager til at forvirre mændene endnu mere, og gøre `de pæne mænd´ endnu mere tøvende og tilbageholdende. Det betyder at scenen endnu mere end før overlades til de rutinerede kvindeforførere, der har helt styr på de små detaljer i signalbetydning, men for hvem hver ny kvinde blot er et objekt der erobres, ikke en person som de interesserer sig for. Det betyder også at scenen endnu mere end før overlades til de mænd der har så stærke drifter, at de simpelt hen ikke kan modstå tiltrækningen fra nøgen kvindehud. Det vil altså lige netop forværre den situation, som kvinderne bag Slut Walk siger, de vil undgå,” lyder svaret. 

Er kvinder selv med til at skabe en situation, hvor det er svært at få voldtægtsmænd dømt, via vores uklare kommunikation i nattelivet?

”Ja, kvinder skaber i meget høj grad den situation vi har, hvor det er svært at få voldtægtsmænd dømt. Der forekommer desværre en del tilfælde af falsk anmeldelse af voldtægt. Det betyder at man aldrig kan vide, om kvinden taler sandt. Det underminerer i høj grad muligheden for at dømme i de tilfælde, hvor der virkelig er tale om voldtægt. Hvis påstand står mod påstand – og det er meget tit tilfældet – så er der ikke noget at gøre. Så må manden frikendes. Alternativet – hvis en mand kan dømmes selv om han nægter at have begået voldtægt, og selv om der ikke er nogen beviser – er frygteligt. Det åbner op for den mulighed, at hvis en kvinde er sur på en mand over et eller andet, så kan hun bare anmelde ham for voldtægtsforsøg, og så kan hun få sat en uskyldig mand mange år i fængsel.”

Denne artikel er kommet i stand takket være penge fra 180Graders superbrugere, der har tegnet et abonnement til 39 kr. om måneden. Du kan blive superbruger ved at klikke her.

Kilde: