PET-chef mener at sletning af følsomme personoplysninger er helt i orden!?

PET-chef Jakob Scharf mener tilsyneladende, at det er i orden at slette følsomme personoplysninger når disse ikke længere har betydning for PET´s v...

Christian Melgaard,

06/04/2012

PET-chef Jakob Scharf mener tilsyneladende, at det er i orden at slette følsomme personoplysninger når disse ikke længere har betydning for PET´s virksomhed, og dermed gør han sig langt dummere end han (håber jeg) er.

Det må være umuligt at afgøre på forhånd, hvornår oplysninger ikke længere kan har betydning, men generelt må det være et godt udgangspunkt ikke at slette oplysninger om nulevende personer.

Det er det generelle, men selv Jakob Scharf må kunne regne ud, at der herudover gælder specielle forhold, når der er tale om personer, som har en vis placering i en historisk sammenhæng.

Ole Sohn er en sådan person - som tidligere formand for DKP, som tidligere partileder og som fremtrædende minister bør enhver kunne indse, at oplysninger Ole Sohn kan have en værdi om ikke for andre så for forskere.

Det er forståeligt, at det kan komme til at knibe med arkivpladsen, men de fleste løser det problem ved at digitalisere dokumenter, som ikke længere skal bruges jævnligt. Jakob Schraf må om nogen, som "spion-chef", være bekendt med mikrofotografering af dokumenter, og har derfor alle forudsætninger for at få øje på den løsning.

Sletningen af oplysninger kan kun opfatttes som en politisk handling, og det bør få konsekvenser.