Nogle grantræer….

Østerild Testcenter handler om krænkelse af den private ejendomsret og mangel på respekt

Kim Ursin,

20/07/2011

Østerild Testcenter handler om krænkelse af den private ejendomsret og mangel på respekt. 

Hvis man tror Østerild Testcenter handler om nogle grantræer er man gået galt i byen. Det er en plantage, og træerne ender sit liv som træflis, papir eller lignende. Det handler derimod først og fremmest støj, om den private ejendomsret og slutteligt om den store sammenhængende natur, der er i området.

Støjniveauet er udregnet af Delta, som er en del af Vindmølle industrien, man kan altså roligt sige, at der har været interessekonflikter. Så jeg kan så sandelig godt forstå, man ikke er tryg ved det. Hvis man er i tvivl om en vindmølle larmer, kan man jo prøve at slå telt op ved siden af en tilfældig vindmølle på 50 m. Så kan man få sine tanker ved 250 m høje vindmøller.

Men mest af alt er jeg imod at staten eksproprierer (andet ord for tyveri) ejendomme og jord, fordi staten har fået en ide om at hjælpe en bestemt industri. Hvorfor er staten overhovedet indblandet? Hvis en privat virksomhed vil have vindmøller på 250 m må den jo se om den kan finde nogle, der vil være naboer til dem. Det er der ikke - Og det burde vel være en selvfølge at et testcenter for hav vindmøller skal stå på vandet.

Så er der naturen, og den bliver genoprettet efterfølgende, så det er jeg ikke bekymret for. Der vil næppe være en ”hasselmus-sag” der gemmer sig der.

Når alt det er sagt, så har et bredt flertal i Folketinget besluttet at møllerne skal stå der, men det må også være naturligt at man afventer rettens ord for at det er i orden, før man går i gang. Retten tager stilling d. 11. august, så der er altså sølle tre uger man skal vente.

Det handler om ganske almindelig respekt.

Kilde: