Kan man ikke stole på sundhedsmyndighederne mere?

Læs selve artiklen Kan man ikke stole på sundhedsmyndighederne mere? - Nej

Klaus K,

20/01/2010

Læs selve artiklen

Kan man ikke stole på sundhedsmyndighederne mere?

- Nej. Ikke hvis det gælder tobak og rygning. Der er simpelthen sket et kvalitetsskred i de medie informationer, som sundhedsmyndighederne sender ud om rygning. Her gælder nye regler: Sundhedsmyndighederne føler ikke længere, de skal sige sandheden i medierne - ikke engang tilnærmelsesvis. I stedet driver man en slags krigs-propaganda - og fjenden er de stort set forsvarsløse danske rygere, som skal tvinges til at stoppe deres uvane.

Dette er blevet ganske tydeligt, efter at Sundhedsstyrelsen & deres "partnere" i Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen & Lungeforeningen for nylig blev afsløret i et meget kristisabelt forsøg på at manipulere med den danske offentlighed - et forsøg, som de endda indtil videre er sluppet godt fra, fordi stort set alle medierne har "ædt historien".

I en pressemeddelelse, hvis indhold havnede på forsiden af næsten alle danske nyhedsmedier mellem jul og nytår, offentliggjorde Sundhedsstyrelsen & de tre sundhedsforeninger helt bevidst en række misvisende undersøgelsesresultater, sådan at deres egne anti-ryge kampagner kom til at fremstå i et meget positivt og rosenrødt lys. Man løj simpelthen ligeud i medierne.

I forbindelse med offentliggørelsen af den årlige danske ryge-undersøgelse gav man medierne indtryk af, at antallet af rygere var faldet stort i 2009 - endvidere offentliggjorde man, at den danske befolkning nu går ind for udendørs rygeforbud, hvilket straks har givet næring til fornyet hetz imod rygerne på arbejdspladserne. Begge dele er imidlertid i strid med sandheden.

Og ikke nok med det: Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse m.fl. vidste på forhånd, at disse oplysninger er usande, men de valgte at offentliggøre dem alligevel.

Baggrund: - Hvert år i december udsendes den årlige ryge-undersøgelse. Et repræsentativt udsnit af befolkningen på ca. 5.000 personer er igennem mange år blevet spurgt om deres rygevaner og deres holdninger til emner som rygning, passiv rygning og rygeforbud. Tallene har igennem flere årtier vist en støt faldende tendens i antal rygere indenfor alle befolkningsgrupper - lige indtil rygeloven blev en realitet i 2007. Efter rygeloven har antallet af danske rygere ligget fast på ca. 28% - se graf i denne artikel

Dette er muligvis årsagen til, at Sundhedsstyrelsen i 2009 forlod den repræsentative metode, og gik over til en ny undersøgelsegruppe - med mange højtuddannede akademikere, som primært består af ikke-rygere, der ønsker flere forbud imod røg. Til gengæld fjernede man stort set alle håndværkere, ufaglærte og lavt-uddannede fra undersøgelsesgruppen - og det er i disse grupper rygerne findes.

Undersøgelsen er dermed ikke længere repræsentativ for befolkningen - og det giver helt skæve resultater, når man sammenligner den med tidligere års repræsentative undersøgelser. Denne metode er i strid med alle regler og etiske kodeks i analysebranchen, og den fik også straks Gallup til at råbe vagt i gevær overfor Sundhedsstyrelsen.

Det var denne teknik, Sundhedsstyrelsen benyttede for at få undersøgelsen til at fremstå som om, der var kommet markant færre rygere i befolkningen - og som om befolkningen nu ønskede udendørs rygeforbud i Danmark. Vel vidende, at disse resultater var i strid med sandheden, gik styrelsen og Kræftens Bekæmpelse herefter i medierne og offentliggjorde dem - i temmelig bombastiske vendinger endda.

Det er meget svært at kalde dette andet end et forsøg på manipulation. Et forsøg som lykkedes, fordi de fleste medier stoler blindt på Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og de øvrige sundhedsforeninger. Som artiklen viser havde hverken medierne eller den øvrige offentlighed nogen grund til at stole på dem.

DF´s medlem af sundhedsudvalget, Liselott Blixt, har på sin Facebook site erklæret, at hun tager sagen op i udvalget med sundhedsministeren, som formelt set er chef for Sundhedsstyrelsen.

Så får vi se, om der stadig er demokratiske funktioner, der fungerer på sundhedsområdet i Danmark ...

Læs hele artiklen på Klaus K blog

Kilde: