EU-Kommissionens økonomiske uansvarlighed vil koste Danmark 3,3 mia. kr.

Hvad ville reaktionen fra opposition og offentlighed mon være, hvis regeringen meddelte, at der er et hul på statsfinanserne på 119 mia

Laura Lindahl,

23/04/2013

Hvad ville reaktionen fra opposition og offentlighed mon være, hvis regeringen meddelte, at der er et hul på statsfinanserne på 119 mia. kr.? Mon ikke oppositionen ville kræve, at regeringen skulle finde besparelser andre steder i budgettet? Og mon ikke det ville udvikle sig til en politisk skandale af dimensioner med krav om en særdeles god forklaring på, hvordan regeringen kunne skyde SÅ meget ved siden af kun tre måneder efter vedtagelsen af finansloven?

EU’s økonomiske uansvarlighed

Det er præcis den situation, vi står i med hensyn til EU’s budget! Så sent som i december blev 2013 budgettet forhandlet på plads mellem EU-landenes regeringschefer. EU’s samlede udgifter blev budgetteret til 132,8 mia. €. svarende til 990 mia. kr. eller kun lidt mindre end de samlede offentlige udgifter i Danmark. En vækst på 2,4 pct. i forhold til 2012.

EU-kommissionen har nu meddelt, at der vil være et hul i budgettet for 2013 på mindst 11,2 mia. € (83,5  mia. kr.) og sandsynligvis 16 mia € (119,3 mia. kr.)!

Med finansunionen har man ønsket at styrke budgetdisciplinen blandt eurolandene gennem et skarpere tilsyn med de nationale budgetter, så man skulle vel forvente, at Kommissionen selv ville gå foran som et godt eksempel og selv have styr på sine udgifter. Men det er åbenbart ikke tilfældet!

Budgetoverskridelsen på 119 mia. kr. svarer til 12 pct. af budgettet – og det er vel at mærke på et tidspunkt, hvor stort set alle EU-landene selv kæmper med underskud på deres offentlige finanser.

EU burde have bedre styr på sine budgetter, specielt fordi udgifterne ikke er specielt konjunkturfølsomme. Der er ikke udgifter til eksempelvis dagpenge, der svinger med konjunkturerne, men indtægterne afhænger for 3/4s vedkommende fra medlemslandenes BNI og resten stammer fra told- og sukkerafgifter og momsbidrag.

Som Sasha Bermann skrev meget fint skrev på Damefrokosten, så er budgetoverskridelsen altså både et økonomisk problem for medlemslandene, der skal betale mere til EU, og et demokratisk problem, at EU-Kommissionen på den måde blæser på aftaler indgået med de nationale regeringer.

Ekstraregning på 3,3 mia. kr.

Hvis Danmark skal betale samme andel af budgetoverskridelsen, som vi betalte af 2012 budgettet, så svarer det til en ekstraregning på 3,3 mia. kr. – og så batter den ene mia. kr., som Helle Thorning-Schmidt fik forhandlet hjem i december ikke meget.

Og så er vi altså stadig kun 4 måneder inde i 2013. Hvor store ekstraoverskridelser kan der komme senere på året?!

Vi bør rejse sagen i Europaudvalget eller Finansudvalget og kræve, at Danmark går imod at øge EU’s budgetter, der kun kan komme til at betyde skatteforhøjelser for danskerne!

Kilde: