Afskaf så mediestøtten!

Skulle du nogensinde have været i tvivl, har Henrik Sass Larsens trusler om at fratage "borgelige" medier støtten fra staten forhåbentligt overbevi...

Lennart Ikke angivet,

26/05/2011

Skulle du nogensinde have været i tvivl, har Henrik Sass Larsens trusler om at fratage "borgelige" medier støtten fra staten forhåbentligt overbevist dig om, at mediestøtte kun handler om én ting. Magt!

De store etablerede medier sidder i dag på over 90 procent af mediestøtten, og flere af disse store medier har selv hævdet, at de ville kunne klare sig uden. Dermed er det klart, at mediestøtten alene virker til at grundfæste de etablerede mediers priviligerede og dominerende position og sikre deres hegemoni. Denne grundfæstede og uudfordrede magtposition beror på den økonomiske støtte medierne modtager fra politikerne.

Er nogen da så naiv at tro, disse medier for alvor vil turde bide den hånd, der fodrer dem? Medierne i Danmark er i sandhed den fjerde statsmagt. Interessefælleskabet og den gensidige afhængighed står glasklart for enhver, der ikke bevidst lukker øjenene i underdanig overgivelse under overmagtens tilsyneladende uovervindelige enhed.

Samtidig må vi konstatere, at ingen af de store medier for alvor bedriver kritisk journalistik. Jo, bevares - mod private virksomheder og multinationale konglomerater, og i nogle tilfælde endda mod EU. Men Staten her i Danmark - den altdominerende kæmpemæssige offentlige sektor - den går altid fri af kritik.

Ingen af de etablerede medier går for alvor i rette med systemet her i landet. Og det kan ikke undre, da de store medier i den grad har snablen langt nede i de offentlige kasser. Ideen om pressen som borgernes vagthund overfor systemet er en decideret joke - i dansk sammenhæng.

Samtidig sikrer mediestøtten, at alternative og uafhængige medier ikke har en kinamands chance for at gennembryde lydmuren. Det er simpelthen ikke muligt at stable et udfordrende medie på banen, da de etablerede - i kraft af deres årlige milliardtilskud fra staten - så let som ingenting tromler nye spillere af banen. Mediestøtten kvæler ethvert tilløb til fornyelse i medielandskabet i Danmark!

Mediestøtten er konkurrenceforvridning og forhindrer nye medier i at komme frem. Endvidere er mediestøtte bestikkelse, som politikerne deler ud til de store medier, der til gengæld aldrig for alvor stiller sig kritisk over for det etablerede system.

Væk med al mediestøtte. Mediestøtte hører ingen steder hjemme i et demokratisk samfund. Det er kun i diktaturer, at magthaverne køber sig til indflydelse i pressen. Føj!

Lennart Kiil er stifter af og redaktør på Folkets Avis, som ikke modtager mediestøtte.

Kilde: