Finansministeriet: Grænsen for cigaretpris er nået - frygt for "norske tilstande"

 Ikke flere stigninger på tobak foreløbig: - De hårdt plagede danske rygere kan ånde lettet op: Priserne på en pakke cigaretter stiger ikke mere fo...

Klaus K,

12/09/2010

 Ikke flere stigninger på tobak foreløbig: - De hårdt plagede danske rygere kan ånde lettet op: Priserne på en pakke cigaretter stiger ikke mere foreløbig, for grænsen er ifølge Skatteministeriet nået ved niveauet 37-39 kroner pr. pakke.

Hæves prisen yderligere, er der stor risiko for, at Danmark vil få "norske tilstande" med markant grænsehandel og cigaretsmugling, som vil påføre statskassen store tab. Norge taber hvert år 8 mia norske kroner på omfattende grænsehandel med cigaretter i Sverige og Danmark. Prisen på en pakke i Norge er 65 danske kroner.

Det fremgår af et papir fra Finansministeriet 10. sep: "Revideret skøn for tobaksafgifterne", som nedskyder S og SF's forslag om en stigning på yderligere 10 kr. i planen "Fair Forandring" sådan:

- Det er vurderingen, at den foreslåede afgiftsforhøjelse indebærer et provenutab på 0,8 mia. kr. efter tilbageløb, virkning på forbrugssammensætning og grænsehandel (men ekskl. mulige virkninger på arbejdsudbuddet). Skønnet er således nedjusteret med 1¼ mia. kr.

Dette betyder, at det "råderum" i statsbudgettet, som partierne bag Fair Forandring mener vil opstå efter en 10 kr. stigning på cigaretterne ikke er på 500 mill - men på minus 800 mill.

Der er Skatteministeriets rapport over grænsehandlen 2010, der ligger til grund for Finansministeriets vurdering. Denne rapport blev dog heftigt kritseret af De Samvirkende Danske Købmænd, som mener, at statens skøn over grænsehandelen er sat alt for lavt.