WHO nedtoner fare ved passiv rygning: Udendørs byluft er farligere, siger eksperter

Sundhedsorganisation i vildrede: - Først sagde de, at indendørs passiv rygning var skadeligt

Klaus K,

15/11/2014

Sundhedsorganisation i vildrede: - Først sagde de, at indendørs passiv rygning var skadeligt. Nu siger de, at udendørsluften i byerne er mere skadelig.

Er passiv rygning ikke længere en alvorlig sundhedsfare? Officielt jo - men i World Health Organisation (WHO) er man begyndt at trække i land.

To gange indenfor indenfor femten måneder har eksperterne under WHO’s kræftafdeling IARC nedtonet passiv rygnings rolle i udviklingen af lungekræft overfor offentligheden.

Læs hele artiklen: WHO nedtoner fare ved passiv rygning

De bemærkelsesværdige udmeldinger faldt ved offentliggørelsen af IARC’s to officielle erklæringer om, at udendørs luftforurening og dieseludstødning er sat på gruppe 1-listen over kendte årsager til lungekræft i mennesker. På den liste står passiv rygning også, trods skepsis i forskningsmiljøet.

Der fremgår ikke noget direkte om passiv rygning i WHO-pressematerialet (1 - 2), for WHO sætter aldrig forskellige kræftrisici i forhold til hinanden i deres rapporter. Men de to erklæringer blev højst usædvanligt ledsaget af medieudtalelser fra IARC-eksperterne om, at udendørs luftforurening er mere skadeligt end indendørs passiv rygning (3 - 4) - og at dieseludstødning er meget mere skadeligt end passiv rygning (5).

WHO: Air pollution is more harmful than passive smoking


Det er nu tolv år siden, at WHO for første gang erklærede passiv rygning kræftfremkaldende og dødeligt i IARC’s Monograph 83. Trods uafhængige eksperters skepsis.

Anti-tobaksforskere var på lønningslisten i medicinalindustrien


I mellemtiden er det blevet afsløret, at formanden for WHO’s arbejdsgruppe - den øverst ansvarlige for Monograph 83 - Dr. Jonathan Samet og flere andre anti-tobaksforskere har haft langvarige økonomiske relationer til Nicorette-selskaberne Pfizer og GlaxoSmithKline. Disse medicinalselskaber har haft en enorm økonomisk fordel ved erklæringen om dødsfare ved passiv rygning på grund af de rygelove, der blev indført for at beskytte imod passiv rygning.

For rygelovene var forudsætningen for, at medicinalgiganterne kunne tjene milliarder på salg af nikotin-erstatninger og rygestopprodukter til Europas 150 millioner rygere, som på grund af forbuddene var tvunget til at afstå fra rygning på arbejde og i restaurationsbranchen.

WHO’s eget passiv rygning studie fra 1998 - det største i Europa - viste ingen sammenhæng mellem lungekræft og passiv rygning, hverken i hjem eller på arbejdspladser. Den eneste signifikante sammenhæng, man fandt var, at folk der var udsat for passiv rygning i barndom og opvækst, havde 23% lavere risiko for at få lungekræft senere i livet i forhold til de folk, der voksede op i røgfrie hjem.

Alligevel indgik WHO året efter et sælsomt samarbejde med nikotin-giganterne Novartis, Pharmacia & Upjohn (senere Pfizer) og GlaxoSmithKline, for som det hed: “at hjælpe rygerne med at stoppe rygning” - dette usædvanlige samarbejde sikrede formentlig WHO økonomisk støtte fra medicinalgiganerne mod til gengæld at optræde som industriens world-wide Nicorette-pusher.

WHO-traktat påbyder medlemsstater at forbyde tobaksrøg på alle arbejdspladser

I hvert fald gik WHO’s daværende generaldirektør Gro Harlem Brundtland straks to dage efter ud og meddelte, at man var gået igang med udarbejdelsen af anti-tobakstraktaten, Framework Convention on Tobacco Control, som forpligtede alle WHO’s medlemsstater til at indføre de rygeforbud, der nu er spredt ud i Europa. Til gavn for samarbejdspartnerne i medicinalindustrien.

Den angivne årsag til rygelovene - sundhedsfaren ved passiv rygning - er formuleret sådan i traktatens §8:

Parterne anerkender, at videnskabelig dokumentation uomtvisteligt påviser, at udsættelse for tobaksrøg forårsager dødsfald, sygdom og invaliditet.

Det er denne uvidenskabelige newspeak-påstand, som WHO’s eksperter nu ikke længere hævder er så “uomtvistelig” alligevel. Som den franske Dr. Philippe Even har sagt: Rygelovene bygger på en løgn.

Sådan en løgn kan næppe opretholdes i længden. Og dybest set er det jo også meningsløst at forbyde tobaksrøg i samtlige cafeer og restauranter, hvis luften udenfor disse etablissementer er mere skadelig at opholde sig i.

OBS - engelsk version:  WHO downplays danger of secondhand smoke, Frank Davis