Mulig injuriesag mod Generaldirektør Kenneth Plummer

Det er mig der er Lars Kragh Andersen og som sådan sagens hovedperson, og jeg vil derfor gerne have lov til at forsvare mig imod de meget meget gro...

Lars Kragh Andersen,

30. januar 2010

Det er mig der er Lars Kragh Andersen og som sådan sagens hovedperson, og jeg vil derfor gerne have lov til at forsvare mig imod de meget meget grove beskyldninger, som Generaldirektør Kenneth Plummer er fremkommet med.

Jeg vil starte med at understrege, at jeg aldrig på noget tidspunkt i hele forløbet har haft telefonisk kontakt med nogen hos DR. Jeg har aldrig ringet til hverken DR som virksomhed eller til privatpersoner ansat i virksomheden. DR's påstand desangående strider mod sandheden.

Jeg HAR ved en håndfuld lejligheder sendt indkrævninger, der blev sendt til min privatadresse tilbage til Lotte Boas, Kenneth Plummer og Christian Sonnefeld Jørgensens privatadresser,men jeg har ALDRIG truet dem. Blot sendt brevene tilbage til dem, der havde udført dem - som aktivistisk virkemiddel. Det drejer sig om måske 5 indkrævninger.

At jeg har kontaktet dem "i privaten" kan man mene om hvad man vil og måske også mene at det er til stregen eller endda over. Men jeg mente at det stod i forhold til hvad man som borgerbliver udsat for af DR's nidkære licensafdeling, der ikke kun sender ting hjem til én, men sandelig også kommer og lurer ind af ens vinduer og opsøger folk på privatadressen. Jeg har dog kun sendt breve og aldrig truet i dem.

Jeg vedkender blankt, at jeg har belastet DR's licensafdeling med henvendelser og en del aktindsigter, men jeg vil meget gerne have konkretiseret hvordan jeg skulle have truet stakkels damer i licensafdelingen, så de ikke turde gå hjem om aftenen. Ingen handling ligger mig mere fjernt.

Jeg vil mene, at Kenneth Plummers beskyldninger imod min person kan falde ind under straffelovensbestemmelser om injurier og æreskrænkelser og jeg vil følge op på denne vinkel på mandag.

Helt til slut giver det slet ikke mening, at hvis Kenneth Plummer har ret, så burde jeg forlængst være meldt til politiet - trusler er en meget alvorlig sag.

Med venlig hilsen

Lars Kragh Andersen