Den Hemmelige Pagt - af Mads Wedel Ibsen

”Den hemmelige pagt” der driver mennesker og verden – alt og alle til vanvid

_slettet_bruger_5280 Ikke angivet,

08/06/2011

”Den hemmelige pagt” der driver mennesker og verden – alt og alle til vanvid.

”Pagten er forseglet med blod, vores blod(linie). Vi, dem der kom fra himlen til jorden. Denne pagt må aldrig nogensinde blive kendt at den eksisterer. Der må aldrig nogensinde blive skrevet eller talt om den, for hvis der gør, vil bevidstheden afføde det at udløse et raseri fra SKABEREN mod os, og vi skal blive kastet i dybderne, hvorfra vi kom og forblive der indtil endetiden af uendeligheden selv – de der blev gjort arveløse for 2.000 år siden.

Det vil være en illusion så stor og uhyre, at det vil undvige deres forståelse.

De som ser det vil blive tænkt på som værende vanvittige.

Vi vil skabe adskilte fronter for at forhindre dem i at se forbindelsen mellem os.

Vi vil opføre os som om, vi ikke er forbundet for at holde illusionen i live.

Vores mål vil blive fuldbyrdet en dråbe af gangen for aldrig at bringe mistanke til os selv. Dette vil også forhindre dem i at se forandringerne, som de indtræffer.

Vi vil altid stå hævet over det relative felt af deres oplevelse, fordi vi kender det absoluttes hemmelighed. Vi vil altid arbejde sammen og vil forblive forbundet af blodet og hemmeligholdelse. Død vil komme til ham, som taler.

Vi vil gøre deres levetid kort og deres sind svage, medens vi lader som om, at vi gør det modsatte. Vi vil bruge vores viden om videnskab og teknologi på subtile måder, hvormed de aldrig vil se, hvad der foregår. Vi vil bruge bløde metaller, aldrende acceleratorer og beroligende midler i mad og vand, også i luften.

De vil blive indhyllet i giftstoffer, overalt hvor de vender sig. De bløde metaller vil forårsage, at de mister deres besindelse. Vi vil love at finde en helbredelses-metode fra vores mange fronter, men vi vil fodre dem endnu mere gift.

Gifstofferne vil blive absorberet gennem deres hud og munde, og de vil ødelægge deres sind og reproduktive systemer. Fra alt dette vil deres børn blive født døde, og vi vil hemmeligholde denne information. Giftstofferne vil blive skjult i alt, som omgiver dem, i hvad de drikker, spiser, trækker vejret og det tøj de har på.

Vi må være opfindsomme i at fremstille giftstofferne, for de kan se langt. Vi vil lære dem, at giftstofferne er gode, med sjove billeder og musiske toner. Dem de ser op til vil hjælpe. Vi vil indrullere dem for at fremme vore giftstoffer. De vil se vores produkter blive brugt på film og vil blive vant til dem og vil aldrig kende deres sande effekt.

Når de føder, vil vi sprøjte gift ind i blodet på deres børn og overbevise dem, at det er for deres helbreds skyld. Vi vil begynde tidligt, når deres sind er unge. Deres børn vil vi rette vores sigte imod med de ting, børn elsker mest, søde sager. Når deres tænder forfalder, vil vi fylde dem med metaller, som vil dræbe deres sind og stjæle deres fremtid.

Når deres evne til at lære er blevet påvirket, vil vi skabe medicin, som vil gøre dem mere syge og forårsage andre sygdomme, til hvilke vi vil skabe endnu mere medicin. Vi vil gøre dem føjelige og svage foran os med vores power.

De vil blive deprimerede, langsomme og smældfede, og når de kommer til os for hjælp, vil vi give dem mere gift.

Vi vil indstille deres opmærksomhed på penge og materielle goder, så de angiveligt aldrig kan forbinde sig med deres indre Selv. Vi vil distrahere dem med utugt, ydre fornøjelser og spil, så de aldrig vil blive een med Enheden af alle ting.

Deres sind vil tilhøre os, og de vil gøre, som vi siger. Hvis de nægter, skal vi finde måder at implementere sinds-forandrende teknologi i deres liv. Vi vil bruge frygt som vores våben.

Vi vil oprette deres regeringer og oprette modsætninger her indenfor. Vi vil eje begge sider. Vi vil altid skjule vores formål men udføre vores plan.

De vil udføre arbejdet for os, og vi skal have fremgang fra deres slid.

Vore familier vil aldrig blandes med deres. Vores blod må altid være rent, for dette er vejen.

Vi vil få dem til at dræbe hinanden, når det passer os. Vi vil holde dem adskilt fra Enheden gennem dogmer (trossætninger) og religion.

Vi vil kontrollere alle aspekter af deres liv og fortælle dem, hvad de skal tænke og hvordan. Vi vil føre dem venligt og blidt gennem at lade dem tro, at de leder sig selv.

Vi vil fremkalde fjendskab mellem dem gennem vores fraktioner (grupper).

Når et lys tændes blandt dem, vil vi slukke det ved latterliggørelse eller død, hvad som passer os bedst.

Vi vil få dem til at flå hinandens hjerter i stykker og dræbe deres egne børn. Vi vil udrette dette gennem at bruge had som vores allierede og vrede som vores ven.

Hadet vil gøre dem totalt blinde, og de skal aldrig se, at fra deres konflikter rejser vi os som deres herskere. De vil have travlt med at dræbe hinanden. De vil bade i deres eget blod og dræbe deres naboer så længe, vi finder det passende.

Vi vil nyde godt af dette, for de vil ikke se os, for de kan ikke se os. Vi vil fortsætte med at have fremgang fra deres krige og deres død. Vi skal gentage dette igen og igen, indtil vores ultimative mål er fuldbyrdet. Vi vil fortsætte med at få dem til at leve i frygt og vrede gennem billeder og lyde. Vi vil bruge alle de redskaber, vi har for at udrette dette. Redskaberne vil blive tilvejebragt ved deres arbejde.

Vi vil få dem til at hade sig selv og deres naboer.

Vi vil altid skjule den Guddommelige Sandhed fra dem, at vi alle er Een. Dette må de aldrig vide! De må aldrig vide, at farve er en illusion ; De må altid tænke, at de ikke er lige.

Dråbe for dråbe, dråbe for dråbe vil vi rykke frem mod vores mål.

Vi vil overtage deres jord, ressourcer og rigdomme for at udøve total kontrol over dem.

Vi vil narre dem til at acceptere love, som vil stjæle den smule frihed, de vil have.

Vi vil oprette et pengesystem, som vil fængsle dem for altid, og holde dem og deres børn i gæld.

Når de skal forbyde dette sammen, skal vi anklage dem for forbrydelser og præsentere en anden historie for verden, fordi vi skal eje alle medierne. Vi vil bruge vore medier til at kontrollere informations ”flowet” og deres indstilling til vores fordel.

Når de skal rejse sig mod os, vil vi knuse dem som insekter, for de er mindre end det. De vil være hjælpeløse til at gøre noget som helst, fordi de vil ikke have nogle våben.

Vi vil rekruttere nogle af deres egne til at udføre vores planer, vi vil love dem evigt liv, men evigt liv vil de aldrig få, fordi de er ikke af os (vores blodlinie).

De nye medlemmer vil blive kaldt ”de indviede” og vil blive indoktrineret til at tro på falske ritualer som passage til højere verdener (riger). Medlemmer i disse grupper vil tænke, at de er eet med os uden at kende sandheden. De må aldrig lære denne sandhed, fordi da vil de vende sig imod os.

For deres arbejde vil de blive belønnet med jordiske ting og store titler, men de vil aldrig blive udødelige og tilslutte sig os. aldrig vil de modtage Lyset og rejse blandt stjernerne. De vil aldrig nå de højere verdener (riger), for drabet af deres egen race vil forhindre passagen til Oplysningens verden. Dette vil de aldrig vide.

Sandheden vil være skjult i deres ansigt, så tæt at de ikke vil være i stand til at fokusere på den, førend det er for sent. Åh ja, så stor vil illusionen om frihed være, at de vil aldrig vide, de er vore slaver. Når alt er på plads, vil den virkelighed vi har skabt til dem, eje dem. Denne virkelighed vil være deres fængsel. De vil leve i selv-bedrag.

Når vores mål er fuldbyrdet, vil en ny periode med herredømme begynde. Deres sind vil være bundet af deres overbevisninger, de overbevisninger vi har etableret i umindelige tider. Men hvis de nogensinde finder ud af, at de er lige, da skal vi gå til grunde (gå under jorden). DETTE MÅ DE ALDRIG VIDE!

Hvis de nogensinde finder ud af det, kan de sammen besejre/overvinde os – de vil tage handling på det. De må aldrig nogensinde finde ud af, hvad vi har gjort, for hvis de gør, skal vi ikke have noget sted at løbe hen, for det vil være let at se, hvem vi er, så snart slørene er faldet. Vores handlinger vil have afsløret, hvem vi er, og de vil forfølge og pågribe os, og intet menneske skal give os beskyttelse.

Dette er den hemmelige pagt, efter hvilken vi skal leve resten af vores nuværende og fremtidige liv, for denne virkelighed vil strække sig over mange generationer og livs perioder.

Pagten er forseglet med blod, vores blod. Vi, dem der kom fra himlen til jorden. Denne pagt må aldrig nogensinde blive kendt at den eksisterer. Der må aldrig nogensinde blive skrevet eller talt om den, for hvis der gør, vil bevidstheden afføde SKABEREN at udløse et raseri mod os, og vi skal blive kastet i dybderne, hvorfra vi kom og forblive der indtil endetiden af uendeligheden selv.” (slut)

Kilde: