Nyt studie: Venstreorienterede er markant mere intolerante end højreorienterede

Danske venstreorienterede er mere politisk intolerante end højreorienterede, viser et nyt studie fra forskere på Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Studiet med titlen ”Affektiv polarisering i Danmark” har undersøgt danskernes modvilje mod politiske modstandere.

I studiet har forskerne fokuseret på social distance, altså folks modvilje mod at have social kontakt med personer af modsat politisk observans. Social distance kommer f.eks. til udtryk ved, hvordan folk vil have det med at have en person med modsat politisk observans af dem selv som nabo.

Forskerne bag studiet finder, at hver fjerde dansker ikke ville bryde sig om at have en nabo af modsat politisk observans. Generelt er det et udbredt fænomen, at danskerne udviser negative følelser overfor politiske modstandere, viser studiet.

Venstreorienterede er klart mest intolerante

Særligt blandt venstreorienterede er den sociale distance til politiske modstandere høj, fremgår det af studiet. Markant flere venstreorienterede end højreorienterede vil altså ikke bryde sig om at have en politisk modstander som nabo.

Studiet viser, at tilhængere af de tre store midterpartier – DF, V og S – er tæt på gennemsnittet, når det kommer til politisk intolerance, mens tilhængere af partier til venstre for midten er markant mere intolerante. Samtidig er tilhængere partier til højre for midten de klart mindst intolerante.

Mens andelen, der nærer modvilje mod politiske modstandere, er mindst hos vælgere, der støtter Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, er den størst hos venstreorienterede vælgere, der støtter Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Vælgere, der stemmer på Alternativet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre er i studiet grupperet under ét, og i denne gruppe er det omtrent 40%, der nærer modvilje mod politiske modstandere og altså f.eks. ikke ville bryde sig om at have en nabo af modsat politisk observans.

Venstrevælgere er i studiet behandlet for sig, ligesom tilhængere af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er det. Mindre partier er derimod grupperet sammen.

DF- og S-vælgere ligger omkring gennemsnittet, når det kommer til social distance til politiske modstandere. Derimod ligger Venstrevælgere en del over gennemsnittet, når det kommer til modvilje mod partipolitiske modstandere, men en del under gennemsnittet, hvis man ser på ideologiske modstandere.

Relativt høj statistisk usikkerhed – men stadig interessante pointer

De tre forskere bag studiet er Frederik Hjorth, adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Kim Mannemar Sønderskov, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Peter Thisted Dinesen, professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

I studiet har man adspurgt et repræsentativt panel på 1.864 personer via analyseinstituttet Epinions online-survey.

Forskerne bag studiet har valgt at gruppere små partier til højre og venstre for midten for at minimere den statistiske usikkerhed. Alligevel understreger de, at der er en relativt stor usikkerhed ved studiets resultater.

På trods af dette vurderer forskerne, at studiet stadig indikerer en række interessante forskelle mellem grupperne.

Læs det fulde studie her.

6 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere