Leder: Danmark har brug for en udlændingepolitik der kan skabe vækst og velstand

Venstre har lanceret partiets nye udspil på udlændingeområdet. I udspillet vil Venstre kræve hårde straf for social kontrol. Partiet vil også indføre en ny pligt til udlændinge om at tage et arbejde eller en uddannelse.

August Stengaard,

04. februar 2021

Venstres forslag er målrettet de udlændinge, der kommer til landet – og ikke de udlændinge Danmark behøver at tiltrække. Ikke med et ord eller forslag er tiltrækningen af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft nævnt. 

I et ellers genkendeligt borgerligt udspil manglede et centralt ben i udlændingepolitikken og den langsigtede vækst i Danmark. Hvordan tiltrækker vi talentfuld arbejdskraft fra udlandet, der kan innovere og udvikle Danmark, som et iværksætterland med langsigtet vækst og velstand? Hvordan gør vi Danmark til et attraktivt land at komme til for de mennesker erhvervslivet har brug for? 

Nuvel, at løse de integrationsudfordringer for mange indvandrere til Danmark skaber må være en hjørnesten i den brede samlede udlændingepolitik. Men det nytter ikke noget, at vi i befippelsen over de udfordringer stirrer os blind på det ene problem. Vi må lægge linjerne til også at gøre Danmark mere attraktivt for de udlændinge, der er essentielle for vores langsigtede vækst. 

I en analyse konkluderer Dansk Arbejdsgiverforening, at virksomheder med udenlandsk arbejdskraft oplever en lønstigning på 14 % sammenlignet med virksomheder, der ikke gør. Dansk Industri peger i en analyse på, at højtuddannet udenlandsk arbejdskraft øger værdi for 1,5 mio. Kroner på 1 år i virksomheden. 

Dertil analyserede DEA i 2016, at højtuddannede udenlandsk arbejdskraft netto bidrager med 220.000 kroner til de offentlige kasser. 

Hvis ikke vi tiltrækker mere udenlandsk arbejdskraft ser vi fortsat mange dansk-startede virksomheder, der hurtigt efter oprettelsen søger udenlands for at forløse deres egentlige vækstpotentiale. Det koster mange arbejdspladser og velstand, der ikke bliver i Danmark. Det taber vi alle sammen på som samfund.

Hvorfor foreslår man ikke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft sænket? Danmark er som fri åben økonomi afhængig af den vandrende arbejdskraft og eksperter fra udlandet, der kan skabe danske erhvervssuccesser i Danmark. 

Hvorfor ikke udvide den gammelkendte og udskældte forskerskatteordning? Forskerskatteordningen bør udvides sådan at andre end blot PH.D’ere og højtlønnede medarbejdere kan komme til Danmark på de gunstige skattevilkår. Det kan give danske vækstvirksomheder, der ellers møder talentrekrutteringen i Danmark som en stor barriere, et nyt konkurrenceparameter til at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft. 

Venstre har lagt solidt borgerligt fra land på udlændingeområdet, men manglede udsynet for erhvervslivet og vores fremtidige velstand. En sænket beløbsgrænse og udvidelse af forskerskatteordningen er centrale borgerlige bud på at gøre Danmark mere attraktivt for talentfulde udlændinge, der skaber arbejdspladser og velstand i landet.