Wikileaks og sandheden

Interessant nyhed jeg hørte her i radioen til morgen

Kjeld Flarup,

07/12/2010

Interessant nyhed jeg hørte her i radioen til morgen. Saudi-Arabien er den største enkelte økonomiske bidragsyder for terrororganisationer. Beviserne, jamen det var da Wikileaks, og så er den sandhed vist konfirmeret og blåstemplet. Ikke at jeg på nogen måde betvivler at det rent faktisk kan være sandt, jeg blev blot temmeligt forundret over den nærmest autoritative måde hvorpå historien blev præsenteret på.

Det er jo klart, at USA ikke blot kunne fremføre sine beskyldninger åbent. Både af politiske grunde men sikkert også af juridiske grunde. Men så kommer Wikileaks og offentliggør alle spekulationerne og disse fremføres nu som sandheder. Det kan godt få mig til at tvivle lidt på holdbarheden i Wikileaks konceptet.

Hvad vil Wikileaks gøre hvis de får fingrene i alle FBI's arkiver eller et hospitals patientjournaler. Offentliggøre rub og stub eller ej? ”Information wants to be free”. Imidlertid så kan man godt forestille sig at der i FBI's arkiver ligger adskillige mordsager som aldrig blev rejst ved domstolene på grund af manglende beviser. Med den måde som Wikileaks dokumenterne er blevet modtaget som værende sandheder, så kan en Lynch Mob hurtigt få disse sager ud af verden. Så her bør der i hvert fald være en grænse for hvor meget Wikileaks vil offentliggøre. Selvom FBI's arkiver sikkert er interessante for mange X-Files entusiaster, så vil en ukritisk offentliggørelse af disse være dybt uansvarligt.

En kvart million dokumenter blev offentliggjort af Wikileaks i denne runde. Det er jo ret så indlysende at folkene bag ikke selv har kunnet læse alle disse dokumenter og at de sikkert ikke alle er blevet læst endnu, så der kan stadigt gemme sig artige ting. Også ting som ville kriminalisere enkeltpersoner, og derfor ville være injurierende hvis de ikke kan bevises. Eller der kan være andre stærkt personlige informationer, som der jo også ville være ved journaler af den ene eller den anden slags.

Problemet med denne runde er at det jo ikke er objektive dokumenter der offentliggøres, men derimod subjektive vurderinger. Det er fint nok, når usandheder afsløres. Men faren ligger også i at man kan begynde at føre nye vandrehistorier til torvs. Derfor tror jeg at Wikileaks kan undergrave sig selv ved at sætte kvantitet over kvalitet i det der lækkes.

Kilde: