Uenighed i Venstre om virkningen af "Løkkes plan"

At den offentlige sektor ikke skal vokse yderligere kaldes nu "Løkkes plan" på trods af at flere andre partier har lanceret samme vision tidligere

Christian Melgaard,

26/11/2012

At den offentlige sektor ikke skal vokse yderligere kaldes nu "Løkkes plan" på trods af at flere andre partier har lanceret samme vision tidligere. Liberal Alliance har således en reduceret og effektiviseret offentlig sektor som en af partiets hovedhjørnestene - men skidt, hvis det har bedre muligheder for at "løkkes" med den nye "label", så fred være med det. Det er resultatet der tæller.

Mens der hersker enighed i LA om at det kan lade sig gøre, så forholder det sig lidt anderledes i Venstre.

  

"Nulvækst i de offentlige budgetter vil ikke forringe forholdene i folkeskolen, børnehaver eller plejehjem" mener Venstre-toppen, men det bliver nu modsagt af en stribe af partiets borgmestre.

"Selvfølgelig vil nulvækst for kommunerne betyde nedskæringer" siger f.eks. Venstre-borgmester Johannes Hecht-Nielsen fra Helsingør - og han nævner ældreområdet, bibliotekerne og fritidstilbud til børn som potentielle emner i et sparekatalog.

Hvem der har ret afhænger af de præmisser man tager afsæt i. Hvis man ikke mener det er muligt at effektivisere den offentlige sektor og i øvrigt mener, at alle de processre der foregår er nødvendige, så kan det blive vanskeligt at spare uden at skære ned på velfærden.

Hvis man derimod mener, at der er samme besparelsespotentiale i den offentlige administration som i privat administration - jfr. erfaringerne fra flere lean-projekter - så er der der et meget omfattende potentiale. Dette understøttes af flere konkrete eksempler fra bl.a. sundhedssektoren.  Og hvis man derudover mener, at der også er processer i den offentlige administration, som er overflødige jfr. f.eks. de Radikales visioner om tillid, så er mulighederne endnu større. Så vil det være muligt ikke blot med nulvækst men med en pæn negativ vækst uden at det påvirker serviceniveauet nævneværdigt.

Det hele afhænger af den indstilling man går ind i processen med, men det er klart, at hvis man ikke tror på muligheden, så er man næppe den rette til at stå i spidsen for denne proces. Det er stof til eftertanke i den kommende kommunale valgkamp.