Liberal Alliance: Danske Bank skal ikke sige undskyld!

Danske Bank bøjer sig nu for pøbeldomstolen og siger undskyld

Christian Melgaard,

20/12/2012

Danske Bank bøjer sig nu for pøbeldomstolen og siger undskyld. Det sker bl.a. i en opsigtsvækkende kronik, hvor bankens ordførende direktør påtager sig et "klart" medansvar for finanskrisen og beklager den "profithungrende" kurs op til 2008, hvor banken blev "fartblind".

Liberal Alliance påpeger til gengæld, at banken ikke skal sige undskyld til samfundet som sådan. Hvis ledelsen har drevet forretningen for dårligt, og banken derfor har tjent for få penge, så kan de overveje om der er grundlag for at undskylde overfor aktionærerne - og det kan passende ske på en generalforsamling. Men det er i bund og grund et anliggende, som ikke vedkommer det omgivende samfund.

Danske Bank er blevet ramt af finanskrisen, som stort set alle andre pengeinstitutter er blevet det - den finanskrise, som rigtig mange mennesker naturligvis forudså, men som lige så mange mennesker glemte at informere det øvrige samfund om. Klogskab er godt, men bagklogskab er nu heller ikke at foragte i mangel af bedre.

Set i bakspejlet er der formentlig handlinger, som Danske Bank gerne havde været foruden, men det afgørende er om disse handlinger var uforsvarlige - vurderet på et objektivt grundlag - da de blev truffet. Før krisen blev Danske Bank betragtet som en veldrevet og relativt forsigtig bank - i Danmark og i udlandet. Den udenlandske ekspansion blev betragtet som et dristigt, men også et fremsynet træk, og der lød ingen kritik eller advarsler - det var dengang.

Da krisen ramte var Danske Bank helt ude i frontlinjen, når det galdt om at redde den danske banksektor. Det ville måske være passende, hvis banken fremlagte et regnestykke over hvor store beløb de har pumpet ind i diverse bankpakker og kriseløsninger i bestræbelserne på at holde hånden under konkurrenter. Jeg kender ikke tallet, men det er et enormt milliardbeløb.

Kritikere ynder at fremføre, at staten har reddet banksektoren med milliarstøtte, men realiteten er, at staten har tjent på bankpakkerne, mens bankerne - med Danske Bank i spidsen - har betalt en kollossal regning. Det tjener dem til ære, at de ikke flager med dette i tide og utide, men det ville være sundt hvis tallene blev lagt frem.

       

Banken skal altså ikke undskylde - og det er aktionærene der må tage stilling til om ledelsen gør det godt nok eller om de skal skiftes ud. Tilsvarende er det kunderne der må vurdere om de vil være kunder i Danske Bank - mener de ikke det, så må de gå andre steder hen. Længere er den ikke.

De politiske reaktioner er helt forudsigelige: Venstre roser banken og bærer dermed yderligere ved til misforståelsen, mens SF´s Karina Lorentzen (- hvem fanden er hun?) mener at "det er fint nok, at Danske Banks ordførende direktør i en kronik i Politiken undskylder for sit medansvar i finanskrisen, men det er kun et plaster på såret for de mange familier, der er blevet været ramt af krisen".

Til det sidste er der bare at sige, at SF sammen med S og R har påtaget sig regeringsmagten - "de gjorde det" som bekendt - og dermed har de også påtaget sig pligten til at hjælpe alle dem, der er blevet ramt af krisen. Det er hverken Danske Bank eller andre private virksomheder, der skal pålægges ansvaret forar rage regeringens kastanjer ud af ilden.