KU: Kun 10 % på offentlig forsørgelse

Efter Finansministeriet i dag offentliggjorde nye tal der viser, at over to millioner danskere over 15 år bliver forsørget af offentlige ydelser, r...

Ikke angivet Ikke angivet,

05/09/2011

Efter Finansministeriet i dag offentliggjorde nye tal der viser, at over to millioner danskere over 15 år bliver forsørget af offentlige ydelser, raser Konservativ Ungdom og kalder tallene for en ”dommedagsprofeti”. ”Det er på tide, at politikerne indser alvoren og tager sig sammen”, siger KU’s næstformand Kristoffer Beck.

 

Under valgkampen er danskerne blevet vante med debatterne om de 12-minutter overfor reformering af efterlønnen. I Konservativ Ungdom mener man dog, at debatten er kørt ud på et sidespor og, at politikerne bør gøre op med den generelle opfattelse af, at staten skal holde hånden over ganske almindelige danskere.

”Det er jo fuldstændigt forrykt, at man i Danmark betragter 35 % af befolkningen som værende svage. Hvis ikke der kommer afgørende reformer af de danske samfund, vil Danmark ende i samme situation som eksempelvis Grækenland – og hele den danske ungdom vil blive gældsat”, udtaler Kristoffer Beck. 

Selvom man i Konservativ Ungdom ser positivt på en forstående reform af efterlønnen, hersker der alligevel en del skepsis i det borgerlige ungdomsparti. Ifølge de unge konservative er det på tide, at der gennemgås store reformer på flere politiske områder.

”Som konservative tror vi på ansvaret for de svageste i samfundet, og vi vil naturligvis tage hånd om de der ikke kan klare sig selv. Det er dog blevet fuldstændigt virkelighedsfjernt, når man hører om velhavende familier der modtager børnepenge og studerende der drikker deres SU op måned efter måned – ja det minder mest om en dommedagsprofeti” udtaler 21-årige Kristoffer Beck og fortsætter,

”Et forslag kunne være, at kun 10 % af danske befolkning skulle modtage penge fra staten. Ved samtidigt at vedtage gennemgående reformer på bl.a. dagpenge-, folkepension og børnepengeområdet og ellers generelt inflationsregulere overførselsindkomsterne, kan vi sørge for, at Danmark bliver et forgangsland og kommer fornuftigt ud af krisen”, siger Kristoffer Beck.

Den seneste rapport fra Arbejdsmarkedskommissionen har påpeget, at al erfaring viser, at omkring 70 % af de, der vil forlade dagpengesystemet omkring dagpengerettens ophør, kommer i beskæftigelse eller bliver selvforsørget, mens omkring 10 % kommer i uddannelse.

”Dette er jo bare et perfekt eksempel på, at jo tættere folk kommer på det tidspunkt, hvor de mister retten til dagpenge, jo større sandsynlighed er der for, at de finder et job igen”, afslutter Kristoffer Beck.

Kilde: