Holland undsiger EU-kommission: Nægter at stramme rygelov

Liberal sundhedsminister siger anti-rygelobby imod:  I modsætning til den danske regering, som indfører sundhedsforbud på EU's mindste vink, så vis...

Klaus K,

06/11/2012

Liberal sundhedsminister siger anti-rygelobby imod: 

I modsætning til den danske regering, som indfører sundhedsforbud på EU's mindste vink, så viser den liberale regering i Holland, at den ikke vil tage mod diktater fra anti-rygelobbyen i EU og WHO.

Det står klart, efter at den nyligt genvalgte sundhedsminister, Edith Schippers har meddelt EU-kommissionen, at Holland ikke vil følge det kommende EU-tobaksdirektiv med krav om forbud mod E-cigaretter, snus og cigaretautomater.

Holland vil heller ikke indføre skræmmebilleder på cigaretpakkerne.

Edith Schippers siger, at den hollandske sundhedspolitik skal afbalanceres med økonomien og det enkelte individs ansvar og frihed. "Der er ingen værdi i EU-direktivets foranstaltninger," siger hun til RTL Nieuvs i Holland.

Schippers har også meddelt EU-kommissionen, at hun ikke mener, der er videnskabelig dækning for, at skræmmebilleder har nogen effekt. Og hun er kritisk overfor det krævede forbud mod cigaretautomater. "Sådan et forbud vil være en byrde for vores erhvervsliv," siger hun.

Hollændernes træk er i åbenlys modstrid med WHO’s anti-tobak traktat: Framework Convention of Tobacco Control, som blev til, efter at WHO i 1999 gik i partnerskab med den globale medicinalindustri og startede krigen mod tobak & tobaksindustrien - for at ”hjælpe rygerne”, som det hed.

Oprørske hollændere - servile danskere

Sundhedsgrupper og anti-ryge lobbygrupper i Holland fordømmer Edith Schippers og kalder hendes holdning ”helt uforståelig”. 

Schippers har fidligere været udsat for mange angreb fra den globale anti-rygelobby, som forudsigeligt beskylder hende for at være i ledtog med tobaksindustrien, og kalder hende ”Minister of Tobacco”.

Angrebene eskalerede efter, at hun i 2010 ophævede det hollandske rygeforbud på 2.300 cafeer & værtshuse, og samtidig stoppede statens støtte til hollændernes køb af medicinalbranchens anti-rygeprodukter.  

Hollændernes holdning til EU’s tobaksdirektiv ligger milevidt fra den danske holdning. Da direktivet blev klart i 2012 meddelte sundhedsminister Astrid Kragh, at man havde givet op og lovet EU, at Danmark vil forbyde salget af løs snus.

I lyset af hollændernes træk, må man undre sig over den danske regerings påfaldende servile optræden overfor EU-kommissionen.

Siden blev EU-direktivet imidlertid stoppet af den korruptionsskandale, der førte til EU-sundhedskommissær John Dalli’s afgang i oktober.

John Dalli blev fyret efter et bekræftet korruptionsforsøg mod den svenske snus-producent Swedish Match, som klagede til EU-kommissionen over, at Dalli’s samarbejdspartner havde tilbudt svenskerne, at de kunne få ophævet EU’s forbud mod snus, hvis de indbetalte 60 mill € i to rater.

 

EU-direktiv havde givet medicinalbranchen monopol

Efter hollændernes afvisning ligger EU-direktivet åbenlyst i ruiner - og det er ikke sandsynligt, at det vil blive realiseret indenfor en overskuelig periode.

Det er et nederlag for anti-rygelobbyen og især for dens sponsorer i den globale medinalindustri. Medicinalselskaberne ville med direktivets forbud mod E-cigaretter og snus have opnået totalt monopol på deres egne anti-ryge produkter, Nicorette, Champix osv.

Det er ikke forkert at kalde det nødlidte EU-direktiv for medicinalindustriens, da det stort set svarede til deres ønsker.

Til gengæld kan Europas borgere ånde lettet op: Hele 85% af borgerne svarede ved EU’s høring om direktivet nej til flere forbud på tobaksrådet  - og ja til ophævelse af EU’s forbud mod snus.