Er alle kommunale job akutjob - eller er det bare et paradenummer?

Kommunerne har mere end svært ved at leve op til regeringens forventninger om en strøm af akutjob

Christian Melgaard,

26/11/2012

Kommunerne har mere end svært ved at leve op til regeringens forventninger om en strøm af akutjob.

Selv om det er mere end en måned siden landets 98 kommuner forpligtede sig til hurtigst muligt at øremærke stillinger til de langtidsledige, har 22 endnu ikke opslået et eneste og 15 har kun opslået et enkelt - og det samlede resultat er mere end tyndt.

Struers socialdemokratiske borgmester Niels Viggo Lynghøj oplyser til Politiken, at "det er gået ud til alle ledere, at gængse job, altså bortset fra lederjob og job til højt kvalificerede, skal slås op som akutjob. Og hvis der ikke er nogen lige nu, må det være fordi vi er en lille kommune og ikke har så mange job som i de store kommuner".

Den melding er bemærkelsesværdigt fordi den illustrerer, hvad mange kritikere allerede har peget på, nemlig at alle kommunale job i princippet er "akutjob" - spørgsmålet er så om det er "window dressing", som alene har til formål at efterkomme regeringens ønske om "pynt" eller om jobbene rent faktisk vil blive givet til ledige med risiko for at falde ud af dagpengesystemet.

Det sidste er det Københavns borgmester Frank Jensen oprindeligt har meldt ud, men da det gik op for ham, at det var problematisk, fik han hurtigt tilføjet, at den endelige kompetence ligger ude på de enkelte institutioner. Så fik han vasket sine hænder.

Ordningen var latterlig da den blev lanceret og det bliver stadigt mere tydeligt præcist hvor latterlig den er.