Oversigt

Privatlivspolitik

180grader.dk indsamler personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Både i form af almindeligt tilgængelige oplysninger, og i form af oplysninger, du selv giver samtykke til at udlevere. Indsamlingen sker bl.a. i form af cookies.

For at opnå den fulde funktionalitet af 180grader.dk vil du blive bedt om at indtaste en række personoplysninger, f.eks. hvis du vælger at oprette din egen profil på 180grader.dk.

De personoplysninger, som 180grader.dk indsamler, omfatter ved registrering dit fulde navn og din e-mailadresse.

Vi opbevarer dine personoplysninger i identificerbar form så længe du har en aktiv brugerprofil og anonymiserer dem, når du nedlægger profilen.

180grader.dk videregiver ikke dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål eller andre 3.parter.

180grader.dk vil i særlige tilfælde videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre i det omfang dette følger af gældende lovgivning, eller 180grader.dk bliver pålagt videregivelse af en kompetent domstol.

180grader.dk forbeholder benytter eksterne databehandlere, herunder udbydere af eksempelvis software, hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, der er instrueret af 180grader.dk til at behandle dine personoplysninger på 180grader.dk's vegne og med de metoder, 180grader.dk har fastsat.

180grader.dk pålægger alle sine databehandlere at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende persondataret.

Dine personoplysninger bliver kun opbevaret af 180grader.dk så længe, det er nødvendigt til opfyldelse af det eller de formål, de er indhentet til.

Du har ret til at få indsigt i hvilke og om berigtigelse af personoplysningerne 180grader.dk behandler om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. For at udøve disse rettigheder skal du kontakte 180grader.dk via admin@180grader.dk

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger eller noget, som ville være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan give adgang til og rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, undtagen hvis det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig destruktion. Når du sletter oplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi derfor ikke kan slette tilhørende kopier fra vores arkiv servere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Cookies:

180grader anvender cookies til følgende formål:

Teknisk funktionalitet, herunder login, så vi kan huske dine præferencer.

Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører efter fælles branchestandarder.

180grader.dk anvender vi følgende cookies:

Google Analytics

180grader.dk bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Facebook og Google

180grader.dk benytter widgets fra sociale tjenester som Facebook, Twitter og Google+ til at gøre deling og anbefaling af indhold muligt samt login. Disse widgets vil i flere tilfælde også sætte egne cookies.

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Se vejledning på http://minecookies.org/cookiehandtering.