Der foregår en højere digitalisering af samfundet – er det vejen vi skal gå?

Vi lever i en digital tidsalder, hvor alting synes mere og mere digitaliseret. Fremtiden er også helt sikkert digital og online. Bliver arbejdsmarkedet og samfundsøkonomien påvirket af dette? Og hvad skal et samfund gøre, for at følge med og imødekomme disse ændringer, der unægtelig vil følge med denne udvikling? Med digitaliseringen følger også den teknologi, som tillader denne. En digitalisering af uddannelserne er derfor et bud på, hvordan samfundet ændrer sig i sammenhæng med digitaliseringen.

Den stigende udvikling

Alt hvad vi har kendt, har ændret sig og ændrer sig løbende. Dette er en naturlig udvikling, der sker og i denne tidsalder er det specielt det digitale, der har kæmpe indflydelse på de ting, der ændrer sig og hvordan de gør dette. Vi er gået fra den analoge virkelighed til den digitale virkelighed. I uddannelsessystemerne ser vi allerede en ændring fra det analoge til det digitale. Meget af undervisningen foregår på computere, smartboards og projektorer. Forældre og studerende skal ud at finde tilbud på computere, printere og blækpatroner hos for eksempel Billigdraaber.dk, fordi de unge studerende skal bruge det i undervisningen. Den foregår nemlig digitalt og egen printer skal medbringes til forskellige eksaminer og lignende. Netop fordi der foregår en indslusning af de digitaliserede værktøjer, i måden hvorpå vi uddanner os, ser vi et højere behov for en implementering af digitale teknologier og en digital forståelse i det generelle læringsforløb i forskellige uddannelser.

Et digitalt uddannelsessystem

Behovet for en implementering af en generel forståelse for det digitale, ses rundt omkring i forskellige uddannelsessystemer og i samfundet generelt. Dette er også blevet taget stilling til politisk, hvoraf der er kommet et større fokus på, hvordan digitale tiltag kan inddrages og sættes i værk. Fremtiden er jo åbenlyst digital, så dette betyder altså også at kunne være i stand til at begå sig og fungere i et digitalt miljø. Universitetsuddannelser er især i fokus. Her kræves det, at der kommer et større fokus på en indarbejdelse af digitale kompetencer og teknologiforståelse. Derudover er universitetsuddannelserne også i fokus. Her kræves der også et større fokus på indarbejdelse af digitale kompetencer og teknologiforståelse.  Der er allerede uddannelsesinstitutioner, der inddrager vigtigheden af det digitale i deres måde at undervise på. For eksempel hos International Business College, ses der et kæmpe fokus på det digitale. De beskriver deres tre hovedindsatsområder som værende innovative, internationale og digitale. De har defineret deres tre indsatsområder for at kunne imødekomme den løbende digitale udvikling der foregår, og derfor også imødekomme de kompetencekrav der stilles til de studerende.

Mulighederne

I samfundet både i vores eget land, men også verden over, spiller den stigende digitalisering og den medfølgende teknologi allerede en kæmpe rolle. Dertil vil det kun i højere og højere grad have en betydning og er derfor ikke kun vejen vi skal gå, men vejen vi bliver nødt til at følge. Digitaliseringen kommer til at have en afgørende rolle for fremtidens ressourcer, både den økonomiske vækst, den generelle velstand og vores velfærd. På denne måde vil det generelle arbejdsmarked blive mere og mere influeret af de digitale teknologier. Derfor er det relevant og betydeligt at ruste folk gennem uddannelse til at kunne imødekomme og varetage de digitale miljøer. Ved at indføre en generel læring omkring det digitale og de medfølgende teknologier, kan man forberede sig til den stigende udvikling af det digitale, som kommer til at have en kæmpe betydning for det fremtidige marked.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere