Forskning: Dansk politik er blevet mere venstredrejet

Undersøgelse: Danskerne bliver mere venstreorienterede
Af: Nicolai Sennels

En række rundspørger viser, at der er sket en venstredrejning i dansk politik - ikke en højredrejning, som det så oftes påstås.

Danskernes opfattelse af, hvad der er højre- og venstreorienteret, er blevet målt i 1979, 2001, 2006 og 2007. I perioden under Anders Fogh Rasmussen (2001-2007) er andelen af danskere, som har højreorienterede holdninger gået fra 46 procent til 29 procent. I samme periode er andelen af danskere med venstreorientede holdninger steget fra 54 procent til 73 procent:

"I årtier har valgforskere stillet danskerne de samme fire traditionelle fordelingspolitiske spørgsmål (om skat, ulighed, sociale reformer og regulering af erhvervsliv). ... I 1979 havde andelen af danskere, der svarede »højreorienteret« på spørgsmålene, været helt nede på 32 procent, men herefter steg den jævnt støt og lå i 2001 på 46 procent. Andelen, der svarede »venstreorienteret« på de samme spørgsmål faldt i samme periode fra 68 til 54 procent af vælgerne. ... I 2006 og 2007 kunne to målinger fra Epinion Capacent vise, at vælgerne under den nye linje var svinget radikalt til venstre på de fordelingspolitiske spørgsmål. Hvor andelen, der svarede borgerlig-liberalt på spørgsmålene i 2001, havde ligget på 46 procent, mens andelen, der svarede venstreorienteret, havde ligget på 54 procent, vendte mere end 20 års udvikling radikalt: Nu var der 71-73 procent, der svarerede venstreorienteret, og kun sølle 27-29 procent, der svarede højreorienteret."

Politiken er ikke rykket til højre, men danskerne er rykket til venstre. Det der før var normale borgerlige værdier, bliver nu opfattet som ekstreme. Det der før var venstreradikalt, er nu blevet en accepteret del af venstrefløjens politik.


Så meget for påstanden om højredrejningen i dansk politik.

4 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere