Demografi er vores skæbne

Danske kvinder har i de sidste 50 år født for få børn. Derfor er antallet af etniske danskere i tilbagegang. Etnisk danske kvinder føder i gns ½ barn for lidt.

Hvis befolkningsstatistikkerne fortsætter med at følge dette mønster, vil etniske danskere  komme i mindretal efter år 2065.

Demografi er blevet vores skæbne. Demografi er derfor blevet til politik. Befolkningspolitik. 

Demografi, befolkningsbeskrivelse, hvis genstand er en befolknings størrelse og dens sammensætning (befolkningsstruktur)


Ændringer i en befolkning i løbet af en vis periode foregår gennem fødsler (levendefødte) og dødsfald, ind- og udvandring. 

Demografien undersøger også årsagerne til en bestemt befolkningsudvikling og forsøger at analysere de økonomiske og sociale konsekvenser af den. 

Befolkningsteorierne er generelle teorier om årsager til og konsekvenser af befolkningsudviklingen. Den er en syntese af de demografiske forskningsresultater.

Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere