Radikale vil have flere udlændingelempelser

Lige nu er der fuld tryk på finanslovsforhandlingerne, og her går Radikale Venstre til forhandlingsbordet med krav om flere indrømmelser og lempelser på udlændingepolitikken. Radikale vil ikke lægge sig fast på ét konkret tiltag, men vil til finanslovsforhandlingerne sætte en ny retning på det udlændingepolitiske område.

Den nye retning skal ifølge Radikale blandt andet bestå af en afskaffelse af bankgaranti ved ægtefællesammenføring, gratis danskuddannelse til udlændinge, en afskaffelse af opholdskravet for dagpengeret og så vil partiet have, at uddannelse skal tælle med ved permanent ophold.

"Det, vi har sat op, er en ny retning med mere sund fornuft i udlændingepolitikken. Det er det kun, hvis man lægger nye skridt til", fortæller partileder Morten Østergaard til Altinget.

De fire forslag fra Radikale er ikke ultimative, og Østergaard understreger desuden, at en helt femte lempelse på udlændingepolitikken også kan være acceptabel for partiet og komme på banen under forhandlingerne. 

Men det står fast, at regeringen skal komme Radikale Venstre yderligere i møde på udlændingepolitikken, og der skal komme lempelser på området.

Radikale Venstres fire forslag til udlændingepolitiske lempelser

Afskaffelse af bankgaranti ved ægtefællesammenføring

Radikale Venstre ønsker at afskaffe den bankgaranti, som i dag kræves for, at danskere kan få lov til at bo i Danmark med en udenlandsk ægtefælle. Som dansker skal man have ret til at bo i Danmark med sin familie, uanset hvor ens ægtefælle kommer fra. En dansk statsborger skal forsørge sin ægtefælle i 8 år, hvis ægtefællen er fra et land uden for EU. Hvis ægtefællen får penge efter socialloven, er det grundlag for udvisning. Derfor er der ingen grund til at en dansk statsborgere også skal stille 100.000 kr. i garanti til kommunen. Den er udelukkende en chikane af danskere, som har fundet kærligheden i udlandet. Derfor skal bankgarantien afskaffes. Dertil kommer, at bankgarantien er en byrde for de kommuner, der skal administrere den. En undersøgelse lavet af Ægteskab Uden Grænser i 2018 konkluderer, at kommunernes udgifter til administration af ordningen overstiger det beløb, der trækkes fra bankgarantierne.

Gratis danskuddannelse

I 2018 indførte den tidligere regering, at udlændinge, som kommer hertil for at arbejde eller studere (eller medfølgende ægtefæller til sådanne udlændinge) selv skal betale for danskundervisning. Det er en gennemført dårlig idé. Udlændinge skal selvfølgelig lære dansk. Derfor giver det ikke mening, at man har indført så stor betaling for danskundervisning, at udlændinge ikke har råd. Det er ikke sund fornuft. Det skader integrationen. Vi skal tværtimod gøre det så let for udlændinge som muligt at lære dansk – navnlig når vi ved, at sproget har stor betydning for, om man falder til og kan bidrage i Danmark. Derfor vil vi gøre op med tosseriet og igen give udlændinge med opholdstilladelse i Danmark ret til danskuddannelse uden betaling.

Afskaffelse af opholdskravet for dagpengeret

Den tidligere regering indførte et opholdskrav, som betyder, at danske statsborgere, som har været udenlands i en årrække, stilles ringere i dagpengesystemet end andre – uanset, at de har indbetalt til A-kasse og ligesom andre har optjent rettigheder. Det er dybt urimeligt. Det svækker det sociale sikkerhedsnet for en lille gruppe af danskere, og det skaber utryghed. Vi vil gerne have flere danskere 25 til at rejse ud i verden – og flere til at komme hjem igen. Det er godt for mennesker, og det er godt for Danmark at få input udefra. Derfor vil Radikale Venstre afskaffe opholdskravet.

Uddannelse skal tælle med ved permanent ophold

Danmark har brug for kvalificeret arbejdskraft, og får det kun i højere grad i årene fremover. Alle, som er i gang med at skabe sig et liv og en fremtid i Danmark skal tilskyndes til at uddanne sig. Det gælder også udlændinge, som over en årrække knytter sig til Danmark i en sådan grad, at de ønsker at opnå permanent ophold. Desværre er reglerne sådan i dag, at uddannelse ikke lønner sig for denne gruppe. De er derfor mere tilskyndet til at tage ufaglært arbejde end til at opkvalificere sig. Det bør der rettes op på. Derfor vil Radikale Venstre igen sidestille uddannelse med beskæftigelse, så fuldtidsstudier kan indgå i beregningen af, om såvel det obligatoriske som det supplerende beskæftigelseskrav i forbindelse med permanent ophold er opfyldt.

Kilde: Radikale Venstres udspil til finansloven 2020 "Fra håb til handling".

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere