Ny finanslov fjerner finansieringen til grænsekontrol

Den socialdemokratiske regering med statsminister Mette Frederiksen i spidsen har brystet sig af at ville værne om den stramme udlændingepolitik. Siden de kom til magten, har de dog indført en række udlændingelempelser, og med den nye finanslov for 2020 er der lagt op til endnu flere. Regeringen siger også, at de vil bevare grænsekontrollen, men med den den nye finanslov fjerner de den pengereserve, der skal finansiere grænsekontrollen i perioden fra 2020 til 2023.

Socialdemokratiet vil prøve at finde anden finansiering

Selvom de med finansloven for 2020 fjerner netop de penge, der skal finansiere den fortsatte grænsekontrol, siger Socialdemokratiet, at de vil forsøge at finde en anden måde at finansiere grænsekontrollen udenom deres røde støttepartier og aftalepartnere Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet.

Under overskriften "Nedlæggelse af reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.", står der i finanslovsaftalen følgende:

"Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at afskaffe reserven til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. 

Aftaleparterne noterer sig, at regeringen i løbet af 2020 agter at søge et flertal bag en anden finansiering af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. 

Nedlæggelsen af reserven til grænsekontrol mv. frigør 95 mio. kr. årligt i perioden 2020-2023".

Dermed siges der intet om, hvor den eventuelle alternative finansiering af grænsekontrollen skal komme fra, og der vises i selve finansloven ikke nogen politisk vilje til at sikre grænsekontrollen. Om Socialdemokratiet kan lykkedes med at finde finansiering andetsteds, må den kommende tid vise.

Bekymring fra K og DF

Dog er der flere borgerlige stemmer, der allerede har udtrykt bekymring over den fjernede finansering til grænsekontrol.

Blandt andet har Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl i et opslag på Facebook skrevet, at den nye finanslov "skaber tvivl om grænsekontrollen vil fortsætte".

Også Rasmus Jarlov, udlændingeordfører for Det Konservative Folkeparti, udtrykker bekymring. Hans bekymring går ikke blot på den nu sløjfede finansering til grænsekontrollen, men på den mere generelle udlændingepolitiske linje, som finansloven lægger op til.

"Socialdemokraterne vandt regeringsmagten ved at love ikke at lempe udlændingepolitikken. Det blev sagt igen og igen og igen og var grundlaget for deres valgsejr. Efter valget har regeringen allerede lempet udlændingepolitikken blandt andet ved at give højere kontanthjælp til udlændinge og lempe på opholdsreglerne på udrejsecentrene. Og nu gør de det igen med finansloven", skriver han på Facebook.0 Kommentarer

Log ind for at kommentere