Søren Skafte: Der må være noget galt med kulturen i Justitsministeriet, politi og anklagemyndighed

Teledata-sagen og den lange række af andre alvorlige sager er en trussel mod retssamfundet. Resultatet er utryghed og en udbredt mistillid til systemets evne til at sikre borgernes retssikkerhed.

Søren Skafte mener, at der hersker en usund kultur i embedsværket, politiet og anklagemyndigheden, der truer med at ødelægge retssikkerheden herhjemme.

Politiets oplysninger om borgernes aktivitet i telenettet kan være helt afgørende brikker i efterforskning og retssager. Men i årevis har disse teledata været fyldt med fejl på grund af en systemfejl i Rigspolitiet.

Over 10.700 sager skal granskes for at afdække de potentielt skæbnesvangre fejl. Affæren om politiets fejl, der rejser ny tvivl om et centralt bevismiddel, blev holdt skjult for domstolene og Folketinget i over 100 dage.

Tele-skandalen har sammen med andre sager rejst tvivl om hvad der egentlig er foregået under Søren Pape Poulsens vagt som justitsminister.


Læs artikel

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere