Ytringsfriheden er under pres fra Bruxelles

Værdien af frihed v/ Carl andersen

3 danske MEP’er stemte for direktivet, der indeholder klare krænkelser af den personlige frihed

Jul 27, 2018

0

Ytringsfriheden er under pres fra Bruxelles

3 danske MEP’er stemte for direktivet, der indeholder klare krænkelser af den personlige frihed

Ytringsfriheden er under pres i Europa-Parlamentet, hvor et nyt direktiv om ophavsrettigheder netop har været til afstemning. Som unge liberale frihedselskende individer, ser vi med stor bekymring på hvordan vores danske repræsentanter hos Venstre, De Konservative og Det Radikale Venstres agere i opdateringen af et direktiv fra 2001 omkring ophavsrettigheder på internettet. For selvom det utvivlsomt er med gode intentioner, at disse 3 danske MEP’er stemte for direktivet, indeholder den klare krænkelser af den personlige frihed som ikke skal stå uimodsagt.

Kort fortalt handler det om, at man i EU siden 2001 ikke har opdateret direktivet om ophavsret. Siden 2001 er der sket en del på den digitale front. Internettet er ikke længere et online bibliotek, men også der hvor vi nu handler, interagere socialt og lytter til musik. Af indlysende årsager har der derfor været behov for en opdatering af ophavsrets direktivet fra 2001, så det også gælder den nye digitale virkelighed vi befinder os i.

Men de nye opdateringer, særligt artikel 11 og 13, er problematiske for den fri udveksling af tanker og ideer mellem mennesker.

Artikel 11 beskyldes for at ville indfører en ”link skat” da der for fremtiden vil skulle indhentes tilladelse fra rettighedshaveren hvis man vil benytte, eller dele, link til materiale på ens eget website. Det bureaukratisere, og til tider umuliggøre, deling af information og ”vægge” som fx på Facebook eller Twitter.

Artikel 13 beskyldes for at indfører et de-facto forbud mod bl.a. ”memes”, et opgør med ”fair-use” begrebet som oftest benyttes ved parodier samt indfører øget overvågning. For fremtiden vil udbyderne af hjemmesiderne nemlig skulle stå til ansvar for, om det deres brugere deler overholder de ophavsretlige krav. For at gøre dette vil hjemmesiderne i højere grad end i dag skulle overvåge deres brugere, og indføre algoritmer der kan begrænse deling af i dag lovlig information. En computer kan ikke forstå ”fair-use” eller ene parodi.

Det er et stort problem i en digitaliseret tidsalder.

Internettet er for vores tid, hvad teater, blade og bøger var for danskerne i 1700 tallet. En kilde til oplysning, humor, viden og inspiration. Under enevælden indførtes censur, med det formål at begrænse indhold, der kunne virke fornærmende på kongehuset og de øvrige magthavere i det danske samfund. Ved at regulere og lovgive sig ud af kritik, ville man lukke ned for problemerne. Med lignende redskaber søger EU, med støtte fra Venstre, De Radikale og De Konservative, nu at beskytte kunstnere fra at blive udnyttet af kommercielle platforme. Intentionen er god, men det nuværende lovforslag er problematisk. Man risikere nemlig at begrænse udbredelsen af kritik og humor, gennem memes, produktionen af remixes og mashups, samt udvide og understøtte øget logning og overvågning på digitale platforme. En retning som man bestemt ikke bør bevæge sig yderligere ned af – slet ikke som borgerlige-liberale repræsentanter.

Selve direktivet har været udsat for massiv kritik fra mange fronter op til afstemningen i parlamentet. Over 200 fagfolk, FN´s højkommissær for menneskerettigheder, samt store digitale aktører som Google og Wikipedia har været ude og advare omkring de utilsigtede konsekvenser af direktivet. Selv internettets ”grundlægger” Tim Berners-Lee har været ude at sige at direktivet kunne være enden på det internet som vi kender og elsker.

Heldigvis lyttede et flertal i parlamentet til kritikken, og direktivet er nu smidt tilbage til yderligere behandling.

Ovenstående bevidner at det er vigtigt hvem der sidder og forvalter vores stemmer i Europa-Parlamentet. Der er behov for en kritisk, konstruktiv og liberal stemme i Bruxelles. For den er tydeligvis ikke at finde hos Danmarks Liberale Parti i Bruxelles.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere