Grundlovsdag 2018: Kend jeres rettigheder

Værdien af frihed v/ Carl andersen

Det skærer det i hjertet på en borgerlig-liberal person som jeg når man eksproprierer private virksomheder til fordel for nye arealer til Roskilde Festival.

Jun 05, 2018

0

Grundlovsdag 2018: Kend jeres rettigheder

Det skærer det i hjertet på en borgerlig-liberal person som jeg når man eksproprierer private virksomheder til fordel for nye arealer til Roskilde Festival.

I dag er det Grundlovsdag. En festdag for enhver der har vores demokrati kært. Da jeg satte mig ned for at skrive min grundlovstale ude på min græsplæne, med Den Korte Weekendavis i radioen og et glas koldt øl ved min side så slog tanken mig: ”Hvad er det egentlig vi fejre?”, ”Hvorfor er vores grundlov så vigtig”? De spørgsmål førte mig til et simpelt svar:
Det vi i dag fejre er grundlaget for vores frihed. For vores mulighed for hver i sær at leve det liv vi selv vil, alene eller sammen med andre. For selvom vi har demokrati, folkestyre og masser af indflydelse lokalt og nationalt, så er det vigtigt at der er grænser for hvad politikerne kan blande sig i. Grundloven sikre os, at der er noget som selv de berømte 90 mandater i Folketinget ikke kan ændre på. Grundloven er vores – folkets – værn imod magtivrige politikere der på bekostning af vores frihed, vil tilegne sig mere magt.
Paragrafferne er mange. Men af de mest væsentligste mener jeg er forsvaret af den personlige frihed, den private ejendomsret, ytringsfriheden, religionsfriheden og forsamlingsfriheden.
Overskriften er dejlig liberal ”Den personlige frihed er ukrænkelig.” Et statement i § 71 som jeg til fulde kan tilslutte mig. Desværre efterleves dette sjældent til fulde af langt de fleste politikere på Christiansborg der leder med lys og lygte efter nye ting som de kan regulere, forbyde eller påbyde. Om dette er forbuddet mod cannabis, adfærdsregulering af vores fødevareforbrug eller påbud om brug af læbepomade med solbeskyttelse på vores byggepladser. Kreativiteten er stor inde på Borgen.
Men den personlige frihed er også et vidt begreb. Så hvorfor ikke blive mere konkret? Jeg vil sætte fokus på noget der er oppe i tiden. Nemlig retten til at have privatliv, hemmeligheder og fred fra overvågning.
Grundlovens § 72 giver os nogle klare rettigheder. Her står ”Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.”
Inde på Christiansborg er denne særegen undtagelse knapt så særegen. Der er over 250 sådanne undtagelser, hvilket udhuler ånden og intentionen bag. Meget skal ses i lyset af digitalisering, hvor stater og virksomheder lettere end nogensinde kan opsamle og overvåge data om os alle sammen. Her må vi som borgere stå fast på, at en brev er lige så hemmelig og personlig om det er sendt med postnord eller med hotmail. At en samtale er lige så beskyttet mod overvågning om denne er foretaget på fastnet eller igennem Messenger. At særegen ikke er over 250 forskellige tilfælde. Det er helt særlige tilfælde.
Men der er lyspunkter derude. Det glæder mig, når vores retssikkerhed styrkes. Som for eksempel da blå  blok efter regeringsskiftet fik tilbagerullet en af disse undtagelser som ”de røde” havde presset igennem under stort postyr. Jeg taler om undtagelsen, som gav SKAT frie beføjelser til at vade ind i folks baghaver – i vores private helleområder – helt uden varsel eller dommerkendelse for at holde øje med om der eventuelt blev udført sort arbejde. Det er et groft eksempel på en tankegang, hvor politikere mener at målet helliger
midlet. Også selvom dette middel er grove brud på basale rettigheder. Det skal vi sige nej overfor.
Det glæder mig når ytringsfriheden styrkes, som med afskaffelsen af den middelalderlige blasfemiparagraf der gjorde at man helt frem til får få måneder siden kunne få bøder og op til 4 måneders fængsel for offentlig at spotte eller håne forskellige religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse.
Vi skal også sige nej, når politikerne bliver lidt for kreative med hvad der gavner almenvellet. Dette sær når det kommer til den private ejendomsret. Retten til, at beholde det man selv skaber. Retten til at benytte det man selv ejer. For som der står i § 73 Stk. 1. ”Ejendomsretten er ukrænkelig.” Nu har jeg selv haft den store ære af, at være Folkevalgt i et byråd og her var det en evig kamp at sikre borgernes rettigheder overfor kommunens visioner om alt fra cykelstier til rekreative områder. Et hus er ikke bare et hus. Det er et hjem. Jord er ikke bare jord. Det kan være en livsnødvendig indtægtskilde. Derfor skærer det i hjertet på en borgerlig-liberal person som jeg når man eksproprierer private virksomheder til fordel for nye arealer til Roskilde Festival. Eller hvis man uden videre anlægger en vej over en landmands jord således hans GPS traktor investering skal om-programmeres med store omkostninger til følge. Der er behov for flere politikere der ikke bare sværger på grundloven, men som faktisk forstår grundloven. Som faktisk efterlever tankerne om at sætte borgerne før staten, individet før kollektivet.
Mit budskab denne Grundlovsdag er, at man skal kende sine rettigheder, stå op imod politikere der vil begrænse ens frihed og hylde dem som hver dag yder en indsats for at gøre Danmark til et mere frit, mere velstående og mere borgerligt land.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere