En mindre stat giver plads til mere kultur

Værdien af frihed v/ Carl andersen

Først skal vi væk fra tanken om, at private ikke kan levere og understøtte kultur og medier af høj kvalitet.

Jul 09, 2018

2

En mindre stat giver plads til mere kultur

Først skal vi væk fra tanken om, at private ikke kan levere og understøtte kultur og medier af høj kvalitet.

Fra højre til venstre i meningsdanner landskabet kritiseres den førte kulturpolitik og det indgåede medieforlig. Det er ikke alene indholdet – men også selve retningen – som er under beskydning. En retning hvor målet er, at staten skal blande sig mindre og finansierer mindre.

Som liberal hilser jeg kursskiftet velkommen. Det er en fornøjelse, at kulturpolitikken er på vej væk fra en velfærdsstats konsensus, hvor kultur kun eksisterer hvis den udbydes og understøttes af staten. Virkeligheden er, at Danmark havde et rigt kulturliv årtier forinden man oprettede kulturministeriet i 1961 som endnu et led i den massive opbygning af den velfærdsstat, som i dag kræver flere og flere skattekroner. 

Først skal vi væk fra tanken om, at private ikke kan levere og understøtte kultur og medier af høj kvalitet. Man skal ikke være bange for private midler i kulturlivet. Man skal ikke frygte for ringe kvalitet af nyhederne blot fordi det kommer fra private leverandører. Tvært imod. 

Det man skal være bange for, er det modsatte: En offentlig sektor der styrer kulturens udvikling da den finansiere den.  Et mediemarked der påvirkes af statslige aktører da de finansierer dem. Når staten bliver for stor en aktør på kultur- og mediemarkedet skader den kulturens udvikling, og hermed reducerer den udbuddet af medier. 

Derfor er målet for Regeringen helt legitimt: Statens indblanding i kultur, og mediesektoren skal reduceres. Skattekronerne, der bruges på kulturstøtte, skal være nedadgående. Man skal væk fra smagsdommere og øge den almindelige borgeres indflydelse. Der skal ikke ydes støtte til medier, men sikres gode rammevilkår. 

Som liberal ønsker jeg at borgerne beholder flere af deres egne penge, som de så kan bruge på at understøtte de kulturelle tilbud som de ønsker at benytte. Jeg anerkender også, at man ikke afvikler medie- og kulturstøtten sådan lige med det samme. Men man kan reducere, man kan decentralisere, og man kan fremme privat initiativ. Det er lige netop hvad man forsøger at gøre. DR reduceres med 20%, den samlede støtte til medierne reduceres med 7%, man fjerner momsen på digitale medier, øger og demokratiserer public-service puljen og meget andet. Mindre stat – mere marked. Tak for det.

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere