Drop den evige misundelse

Værdien af frihed v/ Carl andersen

SF har opstillede kandidater som støtter konfiskering af alle personlige indkomster over 3 millioner kroner årligt. Det minder om kommunistiske tilstande.

Dec 16, 2018

1

Drop den evige misundelse

SF har opstillede kandidater som støtter konfiskering af alle personlige indkomster over 3 millioner kroner årligt. Det minder om kommunistiske tilstande.

I Danmark er vi besat af økonomisk lighed. Dét at nogen indbyggere her i landet gør det ekstra godt, og derfor tjener ekstra meget, gør dem til genstand for særskatter, ekstra høje afgifter og andre tiltag hvis primære formål er at gøre dem mindre velstående. Jeg kalder det ren misundelse – og det skal stoppe.
Vi har i forvejen en masse misundelsesafgifter som pålægges danskerne:
- En topskat på 15% af alle indkomster over 500.000 kr.
- En særskat på biler på 150% som pålægges værdi over 198.000 kr.
- En skat på arv over 282.000 kr. på 15% (dødsskatten)
- En særskat på ejendomme over 3 mio. kr. på 3% imod de normale 1%
De bredeste skuldre bærer i den grad det tungeste læs, da 80% af skatteindtægterne kommer fra de 20% rigeste danskere. Det er dog ikke tilstrækkeligt for venstrefløjen der står i kø for at tage endnu flere penge fra denne samfundsgruppe. Socialdemokratiet har sat sigtekornet efter de 1000 mest velstillede danskere, og ønsker at sende dem en ekstra skatteregning på 400.000 kr. hvert år. SF ønsker at genindfører formueskatten fra 1997 således at formuer over 5 millioner kroner skal beskattes og bidrage med 2,7 milliarder kroner mere i statskassen. SF har opstillede kandidater som støtter konfiskering af alle personlige indkomster over 3 millioner kroner årligt. Det minder om kommunistiske tilstande.
Jeg synes det er en skræmmende udvikling, hvor man målrettet går efter at fratage folk de penge som de selv har tjent, for at kunne give det ud som julegaver betalt af andre menneskers penge. Alt sammen i lighedens tegn.
Faktum er bare et helt andet. Danmark er et af verdens ligeste lande, og det ville vi fortsat være selvom vi afskaffede topskatten i morgen. Vi har altså ikke et ulighedsproblem. Til gengæld har vi et skatteproblem, som er under bedring grundet borgerlige skattelettelser, men langt fra er markante nok: Danmarks skattetryk er for højt, det skader den enkeltes personlige frihed og samfundets samlede velstand. Derfor bør vi vende regnestykket rundt: Tilpas staten til borgerne, frem for at tilpasse borgerne til staten. Ingen bør betale skat før de kan forsøge sig selv. Og ingen indkomstgruppe bør systematisk blive udsat for særbeskatning i lighedens eller misundelsens navn.

1 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere