Børn skader ikke vores klima

Værdien af frihed v/ Carl andersen

Tænk at man kan degradere nyfødte børn til klima-trusler frem for de enorme muligheder nyt liv medbringer.

Sept 16, 2018

3

Børn skader ikke vores klima

Tænk at man kan degradere nyfødte børn til klima-trusler frem for de enorme muligheder nyt liv medbringer.

Jeg var ved at tabe høretelefonerne, da jeg forleden hørte om Signe Madsen. Af hensyn til klimaet har hun valgt at lade sig sterilisere i en alder af 29 år. Argumentet er, at mennesker udnytter jordkloden ved at lægge pres på naturressourcer, klima og miljø. Derfor vil man ikke sætte nye børn i verden. Hvorvidt man ønsker at danne en kernefamilie, få en børneflok eller leve et barnløst er op til en selv – men at begrunde det af klimahensyn er rablende vanvittigt.
Tænk at man kan degradere nyfødte børn til klima-trusler frem for de enorme muligheder nyt liv medbringer. At kvantificere værdien af mennesker efter deres klimaaftryk. Det er mig uforståeligt.
Hele argumentationen kan man analysere ved brug af The Broken Window Fallacy der normalt bruges økonomisk. Tanken er, at mennesker for det meste kun ser det som ér og ikke det som
kunne være. Det er tilfældet når staten opkræver skatter, for at finansiere støttet beskæftigelse for eksempel. De penge som opkræves i skat, ville være blevet brugt af borgere og virksomheder, og skabt beskæftigelse alligevel og skabt beskæftigelse.
Sådan er det også med denne steriliserings-gate. Signe Madsen ser kun et barn vokse op med nutidigt forbrug, med nutidig teknologi og med nutidig viden. Rent empirisk tager hun bare grueligt fejl. Et barn født i 2018 vil vokse op i en hel anden verden end den som Signe Madsen og jeg voksede op i. Den teknologiske udvikling stiger ekspotentielt. Aldrig før har der været så meget information frit tilgængeligt. Hun gør klimaet en bjørnetjeneste ved hendes opførsel – nu er der potentielt ét individ mindre til at tænke store tanker, til at komme med svar på fremtidens udfordringer, til at bidrage til den verden vi alle lever i.
Igennem historien har vi altid fundet nye måder at gøre tingende på. Smartere måder at bruge ressourcer på. Det vil vi med alt mulig sikkerhed fortsat gøre. Det klassiske eksempel er kobber som tidl. benyttedes til transport af data. Nu bruges det næste ikke længere grundet trådløse systemer, og fiberkabler lavet af glas. Bedre, billigere og langt mere ressourceeffektivt.
Mennesker er en værdibar ressource. Man har i generationer snakket om overbefolkning, og arbejdet målrettet med at sikre stabile fødselstal rundt i verden. Dette primært ved at sikre lavere børnedødelighed. På globalt plan er fertilitetsraten mere end halveret siden 1960´erne fra de dengang 5 børn pr. kvinde til nu under 2,5 børn pr. kvinde. Hvis udviklingen fortsætter rammer vi snart et stabilt befolkningsniveau omkring de 2,1 børn pr. kvinde.
Børn skader ikke vores klima. Børn er nye individer der kan forbedre vores verden.

3 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere