Socialismens uhyrlighed

Rank ryggen v/ Ketil Wathne Rasmussen

Sept 27, 2019

2

Socialismens uhyrlighed

Hvis ikke man forstår det helt grundlæggende faktum, at Fascismen og National-socialismen udsprang af den socialistiske arbejderbevægelse og har samme ideologiske DNA, og dengang som nu, er to alen af et stykke, så vil man intet forstå af det politiske cirkus vi oplever i øjeblikket, hvor alt synes vendt på hovedet og de gode er de onde, og de onde er de gode.

Men intet er vendt på hovedet, der hersker blot total forvirring om begreberne.

Sørgerligt nok, er alt ved det gamle blandt de fascistiske og samfundsnedbrydende kræfter på den yderste venstrefløj og de har stadig samme greb om de nemt manipulerbare socialistisk orienterede masser som Goebbels havde i sine velmagtsdage.

Det er ikke et spørgsmål om holdninger eller tolkninger, men om iskold fakta:

Kollektivisme, individets underkastelse for fællesskabets bedste og en almægtig stat er socialistisk/fascistisk tankegods, som vi kender det fra socialistiske diktaturer ledet af Hitler/Stalin/Mussolini/Mao/Perón/Franco mfl.

Det er hverken borgerligt, liberalt eller højreorienteret, og har aldrig været det. Tvært imod.

Og jo længere til venstre du bevæger dig, jo mere fascistisk bliver det. Den fascistiske terrorbevægelse ANTIFA er til klokkerent eksempel på et fascistisk terrorkorps, med sin cocktail af stasi- og nazistiske brunskjortemetoder.

“Sie müssen sterben damit wir leben können, messede national-socialistiske soldater, mens de henrettede jødiske individer på kanten af massegravene i kollektivismens hellige navn.

Ved et “pudsigt sammentræf” har det tyske ANTIFA annekteret mantraet med en lille omskrivelse “Deuchland muß sterben, damit wir leben können.”

Målet er det samme, Liberalismen, individet og nationalstaten må dø, så verdensherredømmet og den totalitære, imperialistiske fasci-socialistiske stat kan leve.

Klimadagsordenen, er den fasci-socialistiske bevægelses nyeste påfund til at nå sit overordnede mål om politisk ensretning og kontrol med individet og produktionsmidlerne, nu blot gennem stadig flere og mere omklamrende og invaderende “klima”-afgifter og “klima”-love, hvis eneste reelle formål, er at kanalisere midler og magt fra individet og det private erhvervsliv over i staten

Klima-dagsordenen handler ikke om miljø eller natur, men om at skabe de korrekte politiske betingelser, et politisk Lebensraum.

“Grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende love, regler og kontrol.” messer EU, FN og resten af kollektivisterne.

Den er en fascistisk magtovertalelsesmanøvre, og den gamle kending benytter sig som altid af censur, propaganda, demagogi og pseudoreligiøs følelsesporno for at gelejde de føjelige, førersøgende, socialistiske folkemasser ind i en politisk korrekt strækmarch, der skal skabe klimaet for et socialistisk forår og et fascistisk tusindårsrige.

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere