Vi trænger til en større oprydning i det kommunale udligningssystem

Lægepolitikeren v/ Jacob Rosenberg

Sept 12, 2019

0

Vi trænger til en større oprydning i det kommunale udligningssystem

Danmark bruger et meget kompliceret udligningssystem, som regulerer tilskud og udligning til landets kommuner. Detaljerne kan ses på dette link.

Systemet omfatter landsudligning, hovedstadsudligning, udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud, bloktilskud, beskæftigelsestilskud, udligning af kommunernes merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere, udligning af selskabsskat, ekstraordinært finansieringstilskud, tilskud til et generelt løft af ældreplejen, tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen, tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud, tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer, tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, tilskud til kommuner med mindre øer, tilskud til kommuner på øer uden fast forbindelse, tilskud til nedsættelse af taksterne for godstransport til og fra øer, samt tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer til og fra visse øer.

Dette giver nogle særdeles komplicerede udregninger, som undertiden ender med et ret tosset resultat. F.eks. er det lige kommet frem, at Lolland skal betale til Frederiksberg og Gentofte.

Dette skyldes, at man hos Frederiksberg og Gentofte kommuner har gennemgået sine folkeregistre for udlændinge, der tidligere var udrejst, men fejlagtigt stadig stod registreret som borgere i kommunen. Det medførte et pludseligt fald i det officielle indbyggertal, og det betyder, at de to kommuner i 2020 modtager henholdsvis 117 og 68 mio. kroner i ekstra udligning fra befolkningstilbagegangskriteriet. Og fordi puljen er et nulsumsspil taber andre kommuner tilsvarende beløb. Lolland Kommune mister alene 41 mio. kroner i 2020, og en række andre kommuner mister også tocifrede millionbeløb.

Der er andre ret interessante tal i rapporten fra ministeriet. F.eks. kan man læse, at Københavns Kommune i 2019 modtager et samlet tilskud på 5,4 mia, Frederiksberg skal betale 585 mio, og Gentofte skal betale 2,4 mia. Til gengæld får Lolland 1,4 mia i samlet tilskud. De samlede beløb kan afløses i samletabel 1 (fra side 60) på dette link.

Jeg har absolut intet imod, at de mere velstillede kommuner skal betale til landets fattigste. Det er f.eks. vanskeligt at tvinge borgere med høje indtægter til at flytte til Lolland for at øge skatteindtægterne, og der er stadig en række basis-omkostninger, som skal betales. Derfor vil det være helt på sin plads, at nogle kommuner får tilskud, og andre skal betale. Når man nærlæser tabellerne, er det dog oplagt, at der pga. det ekstremt komplicerede system med den nuværende udligning er plads til forbedring. Eller snarere en simplificering. Der er behov for en udligningsreform, der griber fat om nældens rod i stedet for at justere på et system, der er blevet så indviklet, at ingen kan gennemskue det.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere