Prisen på tobak skal stige

Lægepolitikeren v/ Jacob Rosenberg

Okt 18, 2019

0

Prisen på tobak skal stige

I valgkampen var der udbredt enighed blandt de fleste partier i folketinget om, at prisen på en pakke cigaretter skulle stige med mindst 20 kroner, dvs. en pakke cigaretter kommer til at koste mindst 60 kroner. De konkrete udmeldinger fra partierne var følgende (kilde):

Venstre: Cigaretter skal være så dyre som muligt uden at øge grænsehandel.

Det Konservative Folkeparti: En pakke cigaretter skal koste 60 kr.

Dansk Folkeparti: Cigaretter må godt være 6-8 kr. dyrere.

Liberal Alliance: En pakke cigaretter skal fortsat koste 40 kr.

Radikale Venstre: En pakke cigaretter skal koste 90 kr.

SF: En pakke cigaretter skal koste 50 kr.

Enhedslisten: En pakke cigaretter skal koste 60 kr.

Alternativet: En pakke cigaretter skal koste 65-70 kr.

Socialdemokratiet: var indstillet på en prisstigning, men ville ikke lægge sig fast på et beløb før valget.

Nu har socialdemokraterne meldt ud, at de kun vil lade det stige til 50 kroner pakken og langsomt indfaset. Denne model vil øge statens indtægter fra afgifter og uden effekt på de unges rygevaner. Og det var jo ligesom ikke meningen med det hele.

Uanset prisniveau ser der ud til at være et massivt flertal i folketinget for at øge prisen på cigaretter, netop for at mindske antallet af unge, der starter med at ryge. Nu er det derfor tid til at gøre noget ved disse valgløfter. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge, og siden valget 5. juni har omkring 5000 børn og unge således påbegyndt en dårlig vane med at ryge regelmæssigt. Jeg er som bekendt læge, og det ligger mig derfor meget på sinde, at vores børn og unge ikke skal starte med at ryge. Der skal derfor gøres noget!

Hvad taler så imod en sådan prisstigning? Skatteministeriet har beregnet, at det vil koste statskassen ca. 1 milliard om året i tabte indtægter fra salg af tobak, hvis prisen hæves til 70 kroner pakken, men på lang sigt vil det givetvis være en god investering, da der bliver mindre behandlingsbehov for tobaksrelaterede sygdomme.

En anden, og vigtig problemstilling, er at en øget pris på cigaretter vil ramme socialt skævt. Det er naivt at tro, at man kan afvænne ældre inkarnerede storrygere, som i forvejen er pressede på økonomien, med en højere tobaksafgift. Derfor vil det være rationelt at lette andre afgifter specielt for de dårligst stillede danskere. Hvordan dette rent praktisk kan gennemføres ved jeg ikke, men det må indtænkes i en samlet løsning. Måske kunne øget afgift på cigaretter modsvares af en skattelettelse i bunden.

Et centralt spørgsmål er dog, om staten overhovedet skal blande sig i vores rygevaner ved at skrue på afgifterne. Der er for og imod dette, men jeg hælder altså til, at vi skal gøre alt, hvad der overhovedet er muligt for at undgå at vores børn og unge begynder at ryge. Og ja, det er en indblanding i den personlige frihed, men det tages i brug for at beskytte borgerne. Tilsvarende har vi jo også lovkrav om brug af sikkerhedssele og alt muligt andet. Sundheden går forud.

Sæt i gang!

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere