Cigaretafgifter: Man tager fra rygerne og giver til Big Pharma

Klaus K Blog v/ Klaus Kjellerup

Sept 24, 2019

1

Cigaretafgifter: Man tager fra rygerne og giver til Big Pharma

"Hvornår kommer de højere tobakspriser?" spurgte læge Jørgen Vestbo i Berlingske 3. sep. [1]

Det har været interessant at følge det massive mediepres, danske læger har lagt på politikerne for at få øget cigaretprisen i Danmark. Det er tydeligvis meget vigtigt for lægebranchen at få tobaksprisen op, uanset de negative konsekvenser for rygerne og deres familier, for dagligvarehandelen, for grænsehandelen og dermed også for statskassen.

På trods af alle disse kendte negative effekter har lægernes kampagne for højere tobakspriser været så voldsom, at man må undre sig. Hvad blev der af lægeløftet 'do no harm'?

Ingen evidens for, at høje cigaretafgifter får færre unge til at starte rygning

Ifølge lægerne vil højere cigaretpriser få færre unge til at starte rygning. Desværre er dette ikke sandt. Der findes ingen evidens for, at øgede cigaretpriser får færre unge til at starte rygning. Tobakspriser påvirker ifølge evidensen kun rygerne - de påvirker hverken ikke-rygere eller unge rygestartere, som jo også er ikke-rygere.

Rygestartere bruger slet ikke penge på cigaretter - de låner dem, stjæler dem eller får dem forærende af ældre bekendte. Desuden er det forbudt at sælge cigaretter til unge under 18 år.

Jørgen Vestbo henviser til en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse [1b] - en rapport han selv er medforfatter til - hvori det fremgår, at højere tobakspriser er det bedste middel til at forhindre unges rygestart.

Rapporten indeholder 17 henvisninger til videnskabelige studier, der ifølge rapporten beviser denne påstand, men hvis man gennemgår de citerede studier, vil man se, at kun fem af dem handler om rygestart. Og flertallet af de undersøgelser, som studierne omhandler, er udført for mere end 20 år siden.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at rapporten ikke omtaler det hidtil største review, der er lavet af de ca. 3.500 videnskabelige artikler om afgifters effekt på rygning, som blev publiceret i British Medical Journal i 2013 af Guindon fra universitetet i Montreal. [2]

Konklusionen i dette store review er, at der er en del evidens for, at øgede afgifter kan få eksisterende rygere til at ryge mindre, men at der ikke er evidens for, at højere cigaretpriser eller højere afgifter har nogen effekt på "smoking onset", dvs. på unges rygestart.

På den baggrund kan det undre, at der ikke er én eneste henvisning til disse studier i vidensrådets rapport. Dette udelukker rapporten fra betegnelsen videnskabelig rapport - dertil er den simpelthen for ensidig. Den er skabt med det formål at opnå højere afgifter.

Man tvinger rygerne til at give erhvervsstøtte til medicinalindustrien

Når danske læger så stædigt fastholder, at høje priser vil forhindre unges rygning, skyldes det et stort fodarbejde af medicinalindustriens Nicorette-producenter, som naturligvis har en stærk interessere  i, at prisen på deres konkurrenters produkter - tobakken - er så høj som muligt.

Det er f.eks. kendt, at Robert Wood Johnson Foundation, familiefonden bag medicinalselskabet Johnson & Johnson (der ejer Nicorette-licensen) har købt science for milliarder i sit 25 år lange kampagneprogram mod tobak: The Assault on Smoking [3]. Programmets erklærede hensigt er at bevæbne alverdens anti-tobaksaktivister med argumenter for rygeforbud og højere tobakspriser. 

Lægernes mediepres for højere cigaretpriser handler med andre ord ikke om unges sundhed. Det er et slet skjult forsøg på at give medicinalgiganterne bedre vilkår ved at gøre Nicorette mere konkurrencedygtig på prisen. På denne måde tvinger man rygerne til at yde erhvervsstøtte til Nicorette.

I en ideel verden konkurrerer virksomheder indbyrdes for at skabe de bedste og billigste produkter til glæde for forbrugerne. I medicinalindustrien bruger man lægerne til at tilsvine sine konkurrenters produkter og til at øve mediepres for at gøre dem dyrere, grimmere og få brugen af dem forbudt i offentligheden. I stedet for at gøre sit eget produkt så attraktivt, at forbrugerne vil købe det.

Dette er en umoralsk beggar-thy-neighbour politik [4], der skader alle andre end medicinalindustrien. Og rygerne må endnu engang til lommerne for at please de grådige storspillere i denne industri.

=====================

Henvisninger:

1: Hvornår kommer de højere tobakspriser? - debatindlæg Berlingske, 3. september 2019

1b: Forebyggelse af rygning blandt børn og unge, Pisinger, Vestbo m.fl. Vidensråd for forebyggelse 2018

2: The impact of tobacco prices on smoking onset: A methodological review, BMJ 2013

3: Taking on Tobacco: The Robert Wood Johnson Foundation’s Assault on Smoking, rwjf.com 2005

4: beggar-thy-neighbour, Gyldendals store danske, 2009

2 Kommentarer

Vis kommentarer

Log ind for at kommentere