Færøsk fremgang skaber håb for det Borgerlige Danmark

Fra Jylland til udland v/ Anders Burlund

Sept 16, 2019

0

Færøsk fremgang skaber håb for det Borgerlige Danmark

Med solid økonomi og fremgang til de borgerlige partier på Færøerne ved det seneste lagtingsvalg, går man en lys fremtid i møde på de vindblæste øer i Atlanterhavet. Uden at slå for stort et brød op, tør jeg godt spå at den nye borgerlige regering på Færøerne uden tvivl bliver en succes. Med en blomstrende økonomi, en arbejdsløshed på omkring 1% og en vækst der tordner derudad, oplever man på Færøerne i disse år en opblomstringstid. Med en strategi om at åbne repræsentationer i udlandet, kombineret med indgåelsen af flere frihandelsaftaler og en opdrætsindustri i vækst, har man alle muligheder for at skabe sig en bæredygtig eksport og derigennem økonomisk bæredygtighed.

Lagtingsvalget skaber politisk stabilitet

Resultatet af lagtingsvalget varsler mindre turbulente tider i færøsk politik. Den nye regering består af Folkeflokken, Sambandspartiet og Midflokken. Det er en lille, men relativt homogen regering, der modsat den tidligere regering ikke er splittet i spørgsmålet omkring færøsk samhørighed med Danmark. På mange måder har Sambandspartiet været nøglen til en ny regering, da de har været den partner, som alle de andre koalitioner gerne ville danse med.

Den nye regering har i deres regeringsgrundlag fremlagt, set med liberale og borgerlige øjne, en række rigtig gode ting. Eksempelvis lægges der op til en liberalisering af el-nettet, en længere periode med opsigelse af fiskekvoter med det formål at sikre stabilitet i fiskeriet, men vigtigst af alt vil man føre en stram finanspolitik, hvor man ikke øger de offentlige udgifter mere end konjunkturerne kan holde til.

Det er fornuftig politik, taget den økonomiske situation i betragtning, og særligt når den færøske vækst buldrer derudad. En sikring af den finansielle holdbarhed er særligt fornuftigt, da man tidligere har haft store udfordringer og været afhængig af det danske bloktilskud. Sidst men ikke mindst begynder man at investere i sundhedsområdet, hvor Færøerne grundet massiv befolkningstilvækst har oplevet et stigende pres med længere ventetider.

Færøerne skal åbne ambassade i Jerusalem

Står det til den nye borgerlige regering skal Færøerne også åbne en ambassade i Israel. I det nye regeringsgrundlag har man fået indskrevet at, ”der skal arbejdes på at styrke og udviklingen af Færøsk ambassadevirksomhed i udlandet, herunder Israel og Japan” – løst oversat fra regeringsgrundlaget. Sidst men ikke mindst kommer vi ikke uden om det lille kristendemokratiske parti Midflokkens indflydelse i regeringsgrundlaget.

Den nye udenrigs- og kulturminister Jenis av Rana fra Midflokken, har i radioen sagt at en færøsk ambassade i Israel, naturligvis skal ligge i Jerusalem. Det ville i så fald være det første land i Norden og Europa der anerkender Jerusalem som Israels retmæssige hovedstad.

Men hvorfor lige Jerusalem? Givetvis fordi lederen af Midflokkens, Jenis av Rana, ønsker en klar markering af sine meget kristne synspunkter i udenrigspolitikken. Færøerne har ikke umiddelbart noget afhængighedsforhold til Israel rent økonomisk eller politisk. Samtidig gik Midflokken til valg på at nedlægge de statslige medier og som udenrigs- og kulturminister må Jenis av Rana vælge om han vil stå på mål for sin egen eller regeringens politik. Uanset hvad, er det i hvert fald et spændende standpunkt for en ny færøsk regering.   

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere