Her er tre bud på, hvordan vi kan samle det borgerlige Danmark

Danmark først v/ Tobias Weische

Sept 30, 2019

0

Her er tre bud på, hvordan vi kan samle det borgerlige Danmark

Til folketingsvalget i juni valgte den danske vælgerskare at gå en ny retning og vælge en socialdemokratisk retning. Men valget viste også at det borgerlige Danmark var splittet som aldrig før. Venstre ville, måske, gerne indgå et samarbejde med Fru Frederiksen. Tre nye borgerlige partier havde meldt deres ankomst på den borgerlige fløj. Alt i mens mit eget parti stod midt i en krise, der ikke var til at undgå.

Det borgerlige Danmark kunne ikke findes en fælles kurs, både når det handlede om den økonomiske politik eller værdipolitik. Dette stod op imod en venstrefløj der bare kunne se på, og udnytte den splittelse der var i blå blok.

Men debatten om borgerligheden er bestemt ikke ny. Denne identitetskrise hos de borgerlige er symptomet fra en gammel traver, nemlig spørgsmålet om liberalismen overfor konservatismen. Borgerligheden spænder bredt og hvis det borgerlige Danmark skal generobre magten, så bliver der nødt til at opstå en konsensus omkring hvad vi borgerlige kan samles om.

Man må som spørge sig selv som borgerlig, hvilket Danmark man ønsker sig. Men jeg vil forsøge at give mine bud på hvilke områder jeg mener at det borgerlige Danmark skal samle sig om.

Udlændinge- og værdipolitikken 

Udlændingepolitikken må og skal være et borgerligt samlingspunkt for at opnå succes. Grundstenen i det borgerlige samarbejde må være at de danske værdier, kulturen og traditionerne bevares intakt og ikke sættes til side eller nedprioriteres på grund af multikulturalismens eller kulturrelativismens påvirkninger.

Dette indbefatter også at reducere antallet af indvandrere og udlændinge der modtager statsborgerskab, da de underminerer den danske levevis og de kulturelle institutioner som folkekirken og demokratiet.

Vi kan altid diskutere enkeltelementer i udlændingepolitikken som vi på den borgerlige side aldrig bliver enige om. Men den fælles kamp må være at bevare Danmark som Danmark. At kæmpe for den levevis, sproget og samfundsopbygning som har formet vores land. Det er borgerligt at kæmpe imod at danskerne bliver en minoritet i eget land.

Familien 

Kernefamilien har i flere årtier været en politisk slagmark, hvor både venstre- og højrefløjen har angrebet den fra begge sider. Flere årtiers ideologisk og politisk krig mod kernefamilien har betydet, at vi i dag har reduceret familien til en sekundær faktor i vores samfund.

Her er noget, som både borgerlige burde være fælles om: At kæmpe for, at kernefamilien igen kan komme til at være kernen i vores civilsamfund både kulturelt og økonomisk. For kun gennem eksistensen af en kernefamilie er det muligt at opretholde samfundets moralske, værdimæssige og traditionsrige levevis.

Familierne er fundamentet i vores civilsamfund. Det betyder også, at vi må forbedre vilkårene for, at en af forældrene kan gå hjemme og passe og opdrage deres børn. Kun kernefamilien kan sikre, at børn lærer dyder som moral, identitet og arv at kende.

Det bør være en borgerlig pligt at bekæmpe den stigende institutionalisering og kollektivisering der udspringer fra børneinstitutioner og mod de kommende generationer. Dette gælder ligeledes i folkeskolen hvor folkeskolereformen der blev vedtaget med stort borgerlig opbakning, fratog familierne deres eneret til at opdrage deres børn og børnenes muligheder for at udvikle sig igennem selvvalgte aktiviteter udenfor statens klamme hånd og overvågning.

 Kampen mod EU- for Danmark 

EU's magt er gået alt for vidt. Der er ingen områder, hvor politikerne og embedsfolk i Bruxelles ikke har hænderne dybt nede i lovgivningen. Om det gælder vores udlændingepolitik, vores velfærdsydelser eller overenskomst-system, så spiller EU en alt for stor rolle. Det bør være en borgerlig vision at videregive Danmark til kommende generationer med vores suverænitet og nationaldemokrati behold. Der skal EU's magt tilbage til det, der var den oprindelige tanke.

Vi skal bruge EU til og stå sammen i Europa når det gælder de udfordringer vi ikke kan klare alene. Det gælder kampen for klimaet, hvor vi skal bruge vores muskler til at få resten af verden i en mere grøn retning. Det gælder grænseoverskridende kriminalitet og frihandel, som naturligt kræver et samarbejde.

Men når det kommer til hvordan vi indretter vores arbejdsmarked, hvem der skal have ydelser og hvor mange indvandrere og flygtninge Danmark skal tage, så er det kun danskernes beslutning. Der skal EU holde sig langt væk.

Så lad os stå sammen i det borgerlige Danmark om at huske at det der har gjort Europa til verdens rigeste og mægtigste kontinent, er succesfulde nationalstater der kan samarbejde på de områder der giver mening, men som håndtere nationale anliggender hver for sig. Derfor er eurokraterne også de største modstandere af Europa, fordi de forsøger at opstille en konstruktion af alle Europas lande og fornægter det nationale ophav som værende afgørende. 

Opråbet til det det borgerlige Danmark burde være at genfinde sig selv med udgangspunkt i de grundlæggende borgerlige dyder, der udgør kernen i det borgerlige samarbejde. Hvis danskerne igen skal vælge et borgerligt alternativ til den nuværende regering, skal det borgerlige Danmark have en fælles vision for Danmark.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere