Medieforliget skal samle os - ikke centralisere Danmark yderligere!

Bjerknæs blogger om borgerlighed

Derfor skal vi bruge pengene på at styrke det lokale, fremfor at smide flere penge efter København, hvor det hele har klumpet sig sammen for de landsdækkende medier.

Maj 14, 2018

0

Medieforliget skal samle os - ikke centralisere Danmark yderligere!

Derfor skal vi bruge pengene på at styrke det lokale, fremfor at smide flere penge efter København, hvor det hele har klumpet sig sammen for de landsdækkende medier.

Medieforliget handler for mig om at få taget et alvorligt opgør med DR, med deres magtposition og stadigt mere venstreorienterede islæt. Derfor er jeg glad for, at der lægges op til at beskære DR med 20 procent, selvom jeg gerne havde set det beskåret yderligere. Men det er altså hvad en liberal regering formår. Pengene kunne jo bruges anderledes, eksempelvis på at styrke TV2 regionerne, som nu desværre skal spare i stedet.


Vi skal netop sikre os, at mediepengene går til hele landet, styrker det lokale og skaber større ligevægt mellem land og by og der har TV2 regionerne og lokalradio altså en stor og vigtig opgave, som jeg langt hellere ser pengene gå til frem for et stadigvæk massivt stort DR. 


Public service er blevet så bredt et felt, at selv X-factor kan blive en del af den pulje. I dag går pengene til nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Men hvorfor skal vi betale for underholdning og dybest vel også kunst? Er det ikke vigtigere, at vi får en skarpere fokus på nyhedsformidling og oplysning i en tid, hvor vi kæmper med fake news og en generation der henter deres oplysninger på overskrifter på de sociale medier? Det er på tide, at vi får taget et langsigtet opgør med brugen af public service-midlerne, og hvad der egentlig er public service. Det burde være en borgerlig regeringens fornemmeste opgave. 


Vi skal nemlig bruge midlerne på at styrke reel public service, som ikke er alt muligt flødeskum, sjov og spas, men det der gør os klogere, udfordrer og udvikler os – og gerne så tæt på os som muligt.


Derfor skal vi bruge pengene på at styrke det lokale, fremfor at smide flere penge efter København, hvor det hele har klumpet sig sammen for de landsdækkende medier. De kunne godt bruge flere indslag fra resten af landet og gerne lave dem i samarbejde med de lokale medier.  For det er vigtigt for vores sammenhængskræft, at vi kender til hinandens dialekter, særegenheder og udfordringer. At vi har en dybere forståelse for hinanden og det kan både tv og radio blandt andet være med til at give. Tag et program som Anders Lund Madsen havde på Radio24syv ’Fedeabes Fyraften’, hvor han interviewede tilfældige personer på gaderne i København. Det kunne ligeså godt havde været personer på en gade i Århus eller i Tønder. Hvormed man havde bragt folk tættere på hinanden og givet dem et større indblik i deres forskelligartede dagligdag og dermed skabt grobund for en større forståelse – på tværs af landet.

Lokale medier er også med til at fastholde folk i lokalområdet. Et stærkt lokalliv, hvor der er information, kultur og udvikling, giver nemlig en interesse og lyst til at blive og engagere sig i sit lokalområde og det er også en opgave medieforliget kan være med til at give os. For medieforliget skal samle os danskere på tværs af landet og ikke få flere medier og folk til at klumpe sig sammen i København, hvor man kun hører eksempler og nyheder fra en københavners dagligdag. Medieforliget skal styrke decentraliseringen og få flere borgere så tæt på lokal public service som overhovedet muligt.

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere